Ordningsregler

För att skolan ska kunna erbjuda en god studiemiljö är det nödvändigt att alla tar ansvar för skolan, dess lokaler och inventarier, visar hänsyn och ger varandra arbetsro.

  • Du som studerande är skyldig att närvara och delta i skolans verksamhet.
  • Husdjur är endast tillåtna i anvisade lokaler. 
  • Rökning endast på anvisade platser.
  • Bilparkering är tillåten endast på skolans parkeringsplatser. Observera att vissa parkeringsplatser är förhyrda.

Du som bryter mot skolans regler, uppträder alkohol- eller drogpåverkad eller på annat sätt störande, riskerar att sägas upp från internatet eller avskiljas från skolan. Du är ersättningsskyldig för genom ovarsamhet uppkomna skador på lokaler och inventarier såväl i skolan som på internaten. För boende på skolans internat gäller särskilda regler utöver dessa. I övrigt råder internatmöten över ordningen på internaten.