Tillgänglighet för alla

Du som deltagare kan utifrån dina individuella behov påverka studierna till innehåll och form.

Kursinnehåll och upplägg planeras individuellt med varje kursdeltagare utifrån individens behov och förutsättningar. Detta för att ge dig som kursdeltagare goda förutsättningar att klara av dina studier.

Vi erbjuder behörighetsgivande studier som ger möjlighet till högre studier. Pedagogiska programvaror kan lånas hem under studietiden. Vi arbetar med små grupper.

Internaten och skolans undervisningslokaler är delvis anpassade för dig som är rörelsehindrad.

Inredning i våra lärosalar anpassas till respektive grupps behov och önskemål. Toaletterna är uppmärkta med skyltar som har både bild och punktskrift. Skolans datasalar håller hög standard med talsyntes och andra kompensatoriska program.