Våra utbildningar

Kyrkeruds folkhögskola är en folkhögskola med konstnärlig profil som genomsyrar alla skolans utbildningar. Även på vår Allmän kurs får du prova på olika uttrycksformer inom ämnena måleri, textil, keramik, grafik, foto och skulptur.

På Allmän kurs med estetisk inriktning kan du samtidigt nå högskolebehörighet. Om du bara vill utveckla ditt konstintresse kan du bland annat välja på Konstnärligt basår- Bild & Form, Konstnärligt basår – Måleri, Konstnärligt fördjupningsår 1 år, Bild och Form – terminskurs, Skulptur – terminskurs samt distanskurserna; Ull-, Spinn-, Linne-, Keramik-, Grafik- eller MålarAkademin.

Vi vill utbilda, bilda och utveckla dig som elev genom att förena känsla och tanke, teori och praktik. Som en naturlig del i alla utbildningar ingår olika former av utställningsarbete.

Samtliga av skolans lärare är aktiva konstnärer eller konsthantverkare. Skolan erbjuder även ett internat i en härlig atmosfär med ett aktivt miljötänk.