Allmän kurs

Allmän kurs är ett alternativ till gymnasiet och Komvux, en annan väg till högre studier för vuxna. Det är en alternativ utbildningsform för vuxna som ger dig stor möjlighet att påverka studierna.

På kursen finns möjlighet att läsa de gymnasiegemensamma ämnen som du behöver ta del av för att slutföra dina studier på gymnasienivå. Dessa är: svenska, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, historia och religion.

Möjligheter efter studier på folkhögskolans Allmän kurs är många. Högre studier på Yrkeshögskola, högskola eller universitet eller varför inte en ändrad yrkesbana.

Vi utgår från dina behov och erfarenheter som du har. Samtal och gemenskap är en viktig del i vår pedagogik. 

Våra grupper är små med hög lärartäthet.

Du är välkommen att ansöka nu!