Lär dig grunderna inom lokalvård och måltidsservering

Det här är en kurs för dig som inte har svenska som modersmål och vill förbereda dig för arbetslivet med inriktning mot måltidsbiträde och lokalvårdare.

Lär dig att arbeta som måltidsbiträde och lokalvårdare

Kursen är på grundläggande nivå och till för dig som vill arbeta i offentliga och privata verksamheter som har behov av bespisningspersonal och/eller lokalvårdare. Som måltidsbiträde tränar du på tillagning av frukost, lunch och mellanmål. Du får lära dig att beställa och ta emot varor och diska efter måltiderna. Inom lokalvård tränar du på bland annat på att städa entréer, toaletter, golv och andra ytor.

Det här lär du dig:

  • Svenska som andraspråk: Du tränar på att skriva och tala svenska och lär dig ord som används i arbetet som måltidsbiträde och lokalvårdare.
  • Du lär dig om näringslära, specialkost, hygien, servering, service och bemötande, städmetoder och städmaskiner, ergonomi och arbetsmiljö.
  • Hur du ska lyfta och utföra tyngre arbetsmoment utan att slita ut dig.
  • Samhällsorientering – sociala frågor.
  • Kulturen i det svenska samhället.
  • Hur du kan bemöta andra i ett serviceyrke
  • Du lär dig att rädda liv genom en hjärt-och lungräddningskurs (HLR) och att ge första hjälpen.

Praktik

30% av tiden du studerar på kursen är praktik inom äldreboenden och/eller hemtjänsten.

Antagningsvillkor

Kursen riktar sig till dig som inte har svenska som modersmål. För att gå kursen måste du ha studerat och vara klar med SFI B. Ansökan görs via vår hemsida, bifoga personbevis och SFI betyg

Kostnader

Undervisningen av avgiftsfri men du ska själv köpa eventuella böcker och annat undervisningsmaterial. Skolan tar ut en serviceavgift på 850 kronor. Avgiften avser kostnader för kopiering, studiebesök, visst studiematerial, försäkring och annat liknande.