Distanskurser

Här hittar du Kyrkeruds folkhögskolas distanskurser inom måleri, ull, linne, spinna garn, keramik och grafik. Du läser samtliga av distanskurserna på 50 procent.

Utbildningsort: Distans
Längd: En eller två terminer
Start: Augusti och januari
Sista ansökningsdag: 15 april och 15 november

Alla inriktningarna har tre obligatoriska närträffar på Kyrkeruds folkhögskola per termin då du får lärarledd undervisning. Totalt ingår 14 timmars lärarledd undervisning. Närträffarna är förlagda till helger, vanligtvis fredag till söndag. Du kan välja att läsa en eller två terminer.

Kostnader för distanskurser

Kyrkeruds folkhögskola tar inte ut någon kursavgift men du betalar en obligatorisk serviceavgift som är 360 kronor per termin för distanskurserna. I avgiften ingår förmiddagskaffe, vissa gemensamma aktiviteter samt olycksfalls- och reseförsäkring under verksamhetstid.

Om du bor på skolan vid kurstillfällena kostar det 1000:- per kurstillfälle (2 dygn) och då ingår kost och logi.

Om du inte bor på skolan men vill äta, kostar det 300:- per kurstillfälle. Då ingår fika på fredagkväll, frukost, lunch, eftermiddagsfika samt kvällsmat.

Om du inte vill äta, kostar det inget, men förmiddagsfika ingår.

Du betalar även för det kursmaterial du använder dig av.

Kursplaner Akademierna, Kyrkeruds folkhögskola 

Omfattning

Distanskurs, 50%, 2 terminer, tre närträffar per termin.

Tiden för närträffarna är vanligtvis fredag till söndag.

Studiemedelsberättigad

Ja

Språk

Svenska

Antagningskriterier

Förkunskap

För att kunna vara delaktig i kursen behöver du grundläggande kunskaper i digital kommunikation, exempelvis att skicka mejl, samt ha tillgång till en dator.

För att söka termin två krävs att ha gått första terminen på någon av akademierna, eller ha motsvarande färdigheter.

Antagning och urval

För att din ansökan ska behandlas krävs att den:

  • är inskickad i tid.
  •  innehåller personbevis och personligt brev. (Personbevis beställs via skatteverket)

I de fall då vi har fler sökande än antal platser på kursen gör vi ett urval baserat på de sökandes behov, motivation att gå kursen samt förmåga att arbeta i grupp. Denna bedömning görs med utgångspunkt i det personliga brevet.

Innehåll MålarAkademin

MålarAkademin ger dig grundkunskaper i den tvådimensionella bildens berättande. Du får prova på olika material och tekniker, bland annat olika sorters kol, blyerts och tusch. Vi går igenom grunderna i akryl och olja samt ett flertal tillhörande medium och underlag. I undervisningen ingår även modellstudier, bildanalys, färglära och komposition.

Under kursens gång kommer andra konstnärers verk och sammanhang belysas samtidigt som du får möjlighet och stöd i att hitta ditt eget bildspråk och att utveckla din personliga färg- och formkänsla.

Innehåll UllAkademin

Den första terminen arbetar vi med grundläggande tekniker, tredimensionell form, bildskapande och ytdesign; färg och textur. Den andra terminen övar deltagarna sig att anpassa och tillämpa grundteknikerna i nya projekt enligt varierande teman.

Innehåll LinneAkademin

Den första terminen arbetar vi med grundläggande tekniker i sömnad, mönsterkonstruktion och mönsteranpassning.

Den andra terminen övar deltagarna sig att anpassa och tillämpa grundteknikerna i projekt som blir en fördjupning i grundläggande tekniker.

Innehåll KeramikAkademin

KeramikAkademin ger dig grundkunskaper i tredimensionellt gestaltande i lera. Du får undersöka olika typer av lera, prova byggtekniker som ringling, kavling och drejning. Vi går även igenom grunderna i engob- och glasyrlära samt brännings- och ugnsteknik. Med hjälp av form- och dekorövningar får träna upp din materialkänsla. I undervisningen ingår även formanalys och komposition.

Under kursens gång kommer andra konstnärers verk och sammanhang belysas samtidigt som du får möjlighet och stöd i att hitta ditt eget formspråk och att utveckla din personliga färg-och formkänsla.

Kursmål MålarAkademin

Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande erfarenheter om konstnärliga processer, teknik, materialkännedom och konstorientering, samt att bidra till goda förutsättningar till fortsatt utveckling i konstnärligt skapande.

Kursmål UllAkademin

Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter kopplade till den moderna tovningens redskap, tekniker och material, processer och uttrycksmöjligheter.

Övergripande ämnesområden är: Färg, form, ytor, gestaltning och kvalitet.

Kursmål LinneAkademin

Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i sömnad, mönsterkonstruktion, mönsteranpassning, färg, form, materialkunskap och kännedom i linets möjligheter.

Kursmål KeramikAkademin

Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande erfarenheter om konstnärliga processer, teknik, materialkännedom och konstorientering, samt att bidra till goda förutsättningar till fortsatt utveckling i konstnärligt skapande.

På ett övergripande plan är kursmålen en del av de huvudsyften som utbildningsdepartementet formulerat som krav för folkbildningens verksamheter.

Undervisningsformer

Gemensamma tekniska genomgångar och diskussioner av material och tekniker. Avslutande muntliga reflexioner av den egna processen som avslutning på varje närträff. Eget arbete under handledning. Distansarbete med uppgifter på ett gemensamt tema eller område Distanshandledning via Itslearning och möjlighet till diskussion och feedback från lärare och kurskamrater.

Krav för fullständigt intyg

Genomförande och redovisning av obligatoriska kursmoment på lektionstid.

Kursutvärdering

Kursutvärdering sker fortlöpande på olika sätt under kursens gång, både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp. Sammanställning av utvärderingar och eventuella förändringar delges kursdeltagarna av kursansvarig.

Kursavgift, kursmaterial och kurslitteratur

Det utgår en serviceavgift som täcker vissa grundläggande material- och ateljékostnader. I övrigt betalar deltagarna själva för det material som används i undervisningen. Basmaterial finns att köpa på skolan.