På plats vecka 27

Alla kurser är fem dagar förutom Raku, obvara och svartbränning som är 7 dagar lång.
Kostnader: Se information nedan

Sista ansökningsdag: 2 maj (Senare ansökan i mån av plats)

Modellmåleri

Tova vidare (FULLTECKNAD)

Raku, obvara och svartbränning (FULLTECKNAD)

Porträttmåleri i Olja

Experimentell akvarell

Här kan du ansöka


Modellmåleri

Kursledare: Niklas Eneblom

Modellmåleri och användandet av människokroppen i måleriet är i princip lika gammalt som måleriet självt. I den här kursen försöker vi gå till botten med detta.

Varje dag inleds med några pass krokiteckning som uppvärmning och ett sätt att identifiera de problem man stöter på när man avbildar människokroppen.

Större delen av varje kursdag ägnas sedan åt modellmåleri. Under kursen kommer vi att jobba med ställningar som är från några minuter långa till någon som varar en hel kursdag. Jag försöker vara lyhörd och om möjligt lyssna på deltagarnas önskemål.

I kursen vill jag att deltagarna i första hand använder teknikerna olja- och/eller akrylfärg. Om någon vill testa något annat finns det givetvis utrymme för det.

Min erfarenhet av kurser i modellmåleri är att deltagarna ganska snart är på väg åt olika håll med sina målningar. Alla kommer stöta på sina problem och sina möjligheter. Jag kommer ägna varje deltagare individuell handledning vid staffliet, men även ta upp allmänna problem gemensamt inför hela gruppen.

Om möjligt kommer vi även tillsammans titta på exempel på avbildandet av den nakna kroppen i historiskt och samtida måleri för att se hur man kan göra och för att få inspiration.

Kursen välkomnar både nybörjaren och den mer erfarna målaren.

Om mig, Niklas Eneblom

Jag som leder kursen heter Niklas Eneblom och är utbildad vid Konsthögskolan Valand i Göteborg. Jag har varit återkommande sommarkurslärare på Kyrkeruds folkhögskola i drygt 10 år. Övrig tid ägnar jag mig åt egen konstnärlig verksamhet, företrädelsevis oljemåleri. Jag samarbetar med Galleri Magnus Karlsson i Stockholm.

 

 

 

 

 


 

Tova vidare

Kursledare: Erik Torstensson

Den här kursen riktar sig främst till dig som redan har gått någon av våra helårsutbildningar eller har motsvarande färdigheter i tovning.

Under den här veckan får du som deltagare möjlighet att jobba med egna projekt utifrån intresse och önskemål. Vi har genomgångar på de tekniker som det finns behov av, exempelvis nunotovning, färgning av ull och siden, att jobba med komplexa former, ytstrukturer och nåltovnig.

Vi tar tillvara på de erfarenheter och den inspiration som gruppen ger och du får även individuell handledning i teknik och att hitta ett eget uttryck.

Om mig, Erik Torstensson

Jag som har kursen heter Erik Torstensson och har frilansat på heltid som textilkonstnär och pedagog inom textila hantverk sedan 2012. Idag driver jag ett par distansutbildningar på Kyrkeruds folkhögskola i tovning och handspinning. Jag hade min första utställning med konsthantverk 2008 och har sedan dess ställt ut någon eller några gånger per år. Jag har en kandidatexamen i textilkonst från HDK, Göteborgs universitet, och läser för närvarande masterprogrammet i konsthantverk med ett fördjupningsprojekt i digital jacquardvävning.

 

 

 

 


 

Raku, obvara och svartbränning

Kursledare: Ulrika Skog

Kursen vänder sig både till dig som är ganska ny inom keramik och till dig som är mer erfaren, men du behöver vana av att ha arbetat med keramik i någon form tidigare. Detta på grund av att kursen har ett högt tempo där vi arbetar med flera olika orts bränningstekniker.

Vi inleder kursen med att producera föremål som vi sedan ska bränna. Vi producerar alltså det vi ska raku-bränna på kursen och du behöver inte ta med dig något skröj-bränt gods.

Vi kommer att jobba med olika typer av bränning, både med och utan glasyr. Bränner gör vi i en vedeldad raku-ugn men även i tunna.

Vi varvar arbete med diskussioner, lär av varandra och delar med oss av våra erfarenheter.

Om mig, Ulrika Skog

Jag som leder kursen heter Ulrika Skog och är verksam i Karlstad med ateljé på Zakrisdal, ett stenkast från Konstnärernas Kollektivverkstad. Jag arbetar skulpturalt, huvudsakligen i lera. Ofta är det hästar och fåglar som gestaltas där uttrycket i möten, beröring eller en händelse fångas. Det finns många gånger en underliggande humor som speglas i olika roller, personligheter och attityder.

 

 

 

 


 

Porträttmåleri i Olja

Kursledare: Marie Levin

Under den här veckan kommer du att bli vägledd i traditionellt oljemåleri från grunden. Temat är porträtt, antingen ett självporträtt, ett porträtt på någon annan person, eller på ett djur.

Vi kommer att arbeta med en begränsad färgpalett bestående av färger av mycket hög kvalité. Den här "begränsade färgpaletten" är överraskande obegränsad och du får via den en förståelse för vad färglära i praktiken betyder.

Vi kommer att gå igenom hur ett ansikte är uppbyggt rent anatomiskt och proportionellt och vad som är viktigt att fokusera på för att få det så likt som möjligt om nu det är ditt mål.

Vi kommer under de här dagarna även gå igenom andra tekniker som följer oljemåleriet. Det kan vara lasering, användning av sandpapper i måleriet och att spänna upp duk på spännram.

Oavsett vad det personliga uttrycket i ditt måleri är så är den här kursen en utmärkt övning för att gymnastisera seendet, utveckla din upplevelse och kunskap vad gäller färg och form samt att få en möjlighet att gå in i en djupare koncentration.

De färger och det material du behöver inför kursen får du mer ingående information om i ett välkomstbrev

Om mig, Marie Levin

Jag heter Marie Levin och arbetar som konstnär i egen ateljé. Jag är ansvarig för distanskursen Målarakademin och krokin på Kyrkeruds folkhögskola. I mitt eget konstnärskap arbetar jag främst med traditionellt oljemåleri, kol och blyerts.

 

 

 

 


 

Experimentell akvarell

Kursledare Anneli Philgren

Pigment och vatten - det är vad som behövs för att starta ett målaräventyr i akvarell!

Landskap, stilleben, egna bilder, fritt experimenterande? Måleriet kan vara mer eller mindre föreställande till rent abstrakt. Du väljer fritt hur och vad du vill arbeta med utifrån dina egna intressen och vilken kunskapsnivå du befinner dig på.

Vi växlar mellan kortare gemensamma övningar och egna fördjupande studier. Enskild handledning, gemensamma genomgångar och bildvisning på temat ingår.

Om mig, Anneli Pihlgren

Jag som leder kursen heter Anneli Pihlgren och har en Masterexamen i Fri Konst från Konsthögskolan Valand i Göteborg. Jag har stor vana och mångårig erfarenhet från pedagogiskt arbete på konstskolor och museer. Min konstnärliga praktik är främst fokuserad på måleri, teckning och rumsgestaltning.