Start / Kyrkerud / Våra utbildningar / Yrkesförberedande kurs – parkarbetare

Lär dig arbeta som parkarbetare

Det här är kurs för dig som inte har svenska som modersmål och vill förbereda dig för arbetslivet genom att lära dig att arbeta inom park och utemiljö.

Kursstart: 16 augusti 2021
Kursavslut: 3 juni 2022
Studieort: Årjäng
Studietakt: Heltid
Kursen är CSN-berättigad.
Sista ansökningsdag: 16 juni

Utbildningen parkarbetare inom park och utemiljö passar dig som vill arbeta med naturen och utemiljöer som ditt arbetsfält.

Syftet med utbildningen är att du får yrkesförberedande kunskaper inom planering, anläggning och skötsel av offentliga grönytor och parker samtidigt som du stärker din yrkessvenska och kunskaper om det svenska samhället. Utbildningen är utformad så att du ska kunna få en yrkeserfarenhet som motsvarar halvtid inom den gröna sektorn samt får kunskaper och förståelse för de olika växtsäsongernas förutsättningar.

Efter kursen ska du kunna söka arbete inom området och/eller söka vidare till högre studier inom området.

Det här lär du dig

Under sommarhalvåret

  • sköta och anlägga utemiljöer såsom parker eller lekplatser.
  • skapa vackra miljöer för människor att vistas i. Arbetet utförs oftast utomhus men innehållet kan variera med årstiderna.
  • plantera och sköter växter och gödsla, vattna och klippa gräsmattor.
  • rensa bort ogräs, förebygga sjukdomar på växterna och beskära träd och buskar.

Under vinterhalvåret

  • röja snö och sköta underhåll.
  • sanda, spola isbanor, underhålla och reparera lekredskap och staket.
  • bygga murar, lägga plattor eller att montera lekutrustningar på lekplatser.
  • montera staket eller bygga dammar, sår gräs, planterar träd, buskar eller blommande växter.

Förutom de praktiska kunskaperna kommer du också att lära dig yrkessvenska.

Praktik

30 procent av tiden du studerar på kursen är verksamhetsförlagd praktik.

Antagningsvillkor

Kursen riktar sig till dig som inte har svenska som modersmål. För att gå kursen måste du ha studerat och vara klar med SFI B. Ansökan görs via vår hemsida, bifoga personbevis och SFI betyg

Kostnader

Undervisningen av avgiftsfri men du ska själv köpa eventuella böcker och annat undervisningsmaterial. Skolan tar ut en serviceavgift på 850 kronor. Avgiften avser kostnader för kopiering, studiebesök, visst studiematerial, försäkring och annat liknande.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?