Alkohol- och drogregler

Molkoms folkhögskola är en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Studerande och personal har ett gemensamt ansvar för att alla som kommer till skolan ska kunna bo och studera i en så bra miljö som möjligt.

Molkoms folkhögskola arbetar för en drog- och alkoholfri miljö. En god arbetsmiljö skall enligt Arbetsmiljölagen vara fri från droger och alkohol. Av den anledningen tillämpar skolan alkoholfria arbetsveckor. Alkohol får inte förvaras eller nyttjas i skolans gemensamma utrymmen.

Innehav av narkotika eller andra kemiska preparat med liknande verkan är i lag förbjudet. Anmälningsplikt till polismyndighet föreligger vid misstanke om narkotikabrott.

Vid misstanke om påverkan har skolan rätt att kräva oanmälda drog- och alkoholtester. Brott mot skolans drog- och alkoholpolicy leder till åtgärder.

Se Handlingsplan vid misstanke om drog eller alkoholpåverkan (pdf, 19 kB)

Vid brott mot Molkoms folkhögskolas drog- och alkoholregler skall rektor informeras och kan fatta beslut om avstängning.