Intyg och behörighet

Kursintyg

Kursintyg ges vid avslutade studier.

Studieomdöme

Studieomdöme är något som du som gått någon av skolans allmänna kurser kan begära att få ut. Ett studieomdöme är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och grundar sig på en gemensam bedömning, som görs av alla dina lärare på skolan.

Behörighet

Du som studerande vid någon av skolans allmänna kurser har möjlighet att få behörighet för vidare studier.

  • Grundskolebehörighet för att kunna söka olika utbildningar inom gymnasieskolan
  • Allmän och särskild behörighet för att kunna söka utbildningar inom högskola/universitet

Möjligheten att få de olika behörigheterna är beroende dels av skolgången före folkhögskolestudierna och antalet år vid folkhögskola. För att få behörighet i olika ämnen ställs dessutom bestämda krav på studieresultat.

Observera att några betyg i enskilda ämnen aldrig ges vid en folkhögskola!  

Om behörighet och studieomdöme på folkhogskola.nu

Om behörighet och studieomdöme på Folkbildningsrådets webbplats