Allmän kurs NPF – Estet

Utbildningen vänder sig till dig som vill läsa in gymnasiet och är i behov av särskilt stöd för att klara av studierna. Du har diagnosen NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning), t.ex. ADHD eller AST (Aspergers syndrom eller högfungerande autism).

Utbildningsort: Karlstad
Längd: 1 - 3 år
Start: augusti och januari
Sista ansökningsdag: 15 oktober och 15 april

Utbildningen har estetisk inriktning och styrs av dig som deltagare. Innehållet varierar utifrån vilka intressen som finns i gruppen. De estetiska ämnena i utbildningen är till för att avlasta dig som studerar.

Du läser gymnasiegemensamma ämnen kombinerat med praktiskt estetiskt arbete. Utbildningen ger dig grundläggande behörighet att söka vidare till högskola/universitet eller andra högre studier. Den estetiska delen av utbildningen är inte behörighetsgivande. Men om du vill är det möjligt att även bli behörig i de estetiska ämnena.

Du går i en mindre klass med större möjlighet att få stöd i lärandet. Studietakten anpassas efter dina behov, i en lugn miljö med egen studieplats. Läsplattor/datorer och smartboard används aktivt som en del i undervisningen.

Ansökan och antagning

Antagning till kursen sker både vid höst- och vårtermin. Du kan söka från och med det året du fyller 18 år.

Om ansökan

För att din ansökan ska vara giltig måste du även skicka in:

  • Ansökningsblankett
  • Personligt brev
  • Diagnosutlåtande och beskrivning av stödbehov
  • Referenser
  • Kopior på betyg/intyg från tidigare studier
  • Personbevis (från Skatteverket)

Bland de sökande kallas ett urval till intervju.

Inför antagningen bedömer vi:

  • Förutsättningar att klara av kurs/heltidsstudier
  • Behov av stöd i undervisning
  • Engagemang och egen drivkraft