Allmän kurs - Gymnasieförberedande med svenska som andraspråk

Kursen är till för dig som har några enstaka grundskolebehörigheter, har klarat SFI eller motsvarande, behöver mer svenskundervisning och har som mål att få behörighet till högre studier.

SeQF-nivå: 2

Allmänkurs Grundskolenivå motsvarar svensk grundskola årskurs 7-9.

Utbildningen är för dig som:

  • Inte har svenska som modersmål men har klarat SFI eller motsvarande.
  • Har några enstaka grundskolebehörigheter och behöver mer svenskundervisning
  • Har som mål att studera vidare i det svenska utbildningssystemet genom att få behörighet till högre studier.

Utbildningens innehåll

Följande grundbehörigheter ges möjlighet att uppnå:

  • Svenska som andraspråk SAS
  • Engelska grund
  • Matematik grund
  • Samhällskunskap grund
  • Naturkunskap grund

Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån de kompetenser du redan har. Förutom behörighetsämnena ingår olika aktiviteter och schemabrytande TEMA-dagar såsom gemensamma friluftsdagar, fotbollsturneringar, teaterbesök etc.

Om behörigheter och studieomdömen på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)