Allmän kurs - Lokala spåret (Karlstad)

Kursen är för dig som har grundskolebehörighet och vill börja studera på gymnasienivå, har några enstaka gymnasiebehörigheter och vill komplettera med flera och behöver extra stöd i din studiesituation.

Med FN:s globala mål som grund ges en allmän kurs på Molkoms folkhögskola i Karlstad. Utbildningen riktar sig till dig som inte har grundläggande gymnasiebehörighet och eventuellt saknar betyg från grundskolan. Lokala spåret erbjuder extra stöd i din studiesituation i form av mer lärarledd tid, fler lektionstillfällen samt studieteknik på schemat.

De gymnasiegemensamma ämnen som studeras under utbildningen är:

 • Svenska
 • Matematik
 • Engelska
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Naturkunskap
 • Religion

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, avgiften 500 kronor är för resor samt licenser. Du betalar även en serviceavgift på 41 kronor/vecka som inkluderar utskrifter, kaffe/te varje förmiddag samt avslutningslunch och julbord. Du behöver köpa studielitteratur i matematik samt skönlitterära verk i pocketformat under din studietid.

Profil

Skolans profil är FN:s globala mål, Agenda 2030. Målen är uppsatta för att vi alla, var vi än bor på jorden tillsammans ska hitta lösningar för en hållbar värld. De 17 globala målen utgår från fyra övergripande punkter: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Dessa mål ligger till grund för arbetet under året och ger dig möjlighet att fördjupa dig kring det område som intresserar dig mest. Lokala spåret syftar till att du som studerande får insikt, kännedom och förankring i vårt lokala samhälle. Det innebär kontinuerliga studiebesök i den lokala närheten, kännedom om föreningslivet samt samhällets funktioner och uppdrag i Sverige.

Inom de givna ramarna utformas läsåret efter de studerandes intressen och behov. Arbetet bygger på självständighet såväl som gruppgemenskap.

Mål för den studerande

 • Grundläggande och/eller särskilda behörigheter för högre studier vid yrkeshögskola eller universitet
 • Insikt om FN:s globala mål, Agenda 2030
 • God studievana inför högre studier
 • Stärkt i att arbeta tillsammans med andra
 • Stärkt i att arbeta självständigt
 • Stärkt självkänsla och självförtroende

Om ansökan

För att ansöka behöver du ha fyllt 18 år. Länk till ansökan via webb finns här. För att din ansökan ska vara fullständig behöver du också komplettera med följande:

 • Personligt brev
 • Personbevis
 • Betyg