Allmän kurs - Lokala spåret (Karlstad)

Kursen är för dig som har grundskolebehörighet och vill börja studera på gymnasienivå, har några enstaka gymnasiebehörigheter och vill komplettera med flera och behöver extra stöd i din studiesituation.

SeQF-nivå: 4

Allmän kurs på SeQF-nivå 4 har profilen Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål genomsyrar utbildningen.

Allmän kurs gymnasienivå motsvarar 3 år på gymnasiet.

Utbildningen är för dig som:

 • Har grundskolebehörighet och vill börja studera på gymnasienivå.
 • Har några enstaka gymnasiebehörigheter och vill komplettera med flera.
 • Behöver stöd, struktur och planering i din studiesituation.
 • Behöver extra stöd och tid i matematik och svenska.

Utbildningens innehåll

Följande gymnasiebehörigheter ges möjlighet att uppnå:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Matematik 1
 • Engelska 5-6
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1

Förutom dessa gymnasiegemensamma ämnen studerar du även:

 • Agenda 2030 (FN:s gemensamma miljömål)
 • Studieteknik

Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån de kompetenser du redan har. Förutom behörighetsämnena ingår studiebesök förankrade i det lokala samhället samt olika aktiviteter och schemabrytande TEMA-dagar såsom gemensamma friluftsdagar, fotbollsturneringar, teaterbesök etc.

Om behörigheter och studieomdömen på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)