Allmän kurs - Lokala till globala spåret (Karlstad)

Kursen är för dig som har klarat av år 1-2 på gymnasiet, har några enstaka gymnasiebehörigheter och vill komplettera med flera och är intresserad av globala hållbarhetsmål.

SeQF-nivå: 4

Allmän kurs på SeQF-Nivå 4 har profilen Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål genomsyrar utbildningen.

Allmän kurs gymnasienivå motsvarar 3 år på gymnasiet.

Utbildningen är för dig som:

Har 1-2 år avklarade på gymnasiet och godkända betyg i de första kurserna.Har några enstaka gymnasiebehörigheter och vill komplettera med flera.Har viss studievana och studieteknik.

Utbildningens innehåll

Följande gymnasiebehörigheter ges möjlighet att uppnå:

  • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
  • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
  • Matematik 2-4
  • Engelska 6-7
  • Samhällskunskap 1a2
  • Historia 1a2
  • Naturkunskap 1a1, 1a2
  • Religion 1

Förutom dessa gymnasiegemensamma ämnen studerar du även:

  • Agenda 2030 (FN:s gemensamma miljömål)
  • Aktivitetsledarskap

Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån de kompetenser du redan har. Förutom behörighetsämnena ingår olika aktiviteter och schemabrytande TEMA-dagar såsom gemensamma friluftsdagar, fotbollsturneringar, teaterbesök etcetera.

Om behörigheter och studieomdömen på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)