Animation NPF

Har du en passion för att teckna och skapa berättelser? Utveckla dig estetiskt i en kreativ miljö omgiven av andra med samma intresse av att skapa liv genom bilder.

Animation NPF är en kurs för dig med NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) utan utvecklingsstörning. Här får du möjlighet att lära dig grunderna i att animera både klassiskt och digitalt.

Undervisningen sker i mindre klass (max 10 personer). Förutom undervisande lärare finns ytterligare resurspersonal med under skoldagarna som extra stöd.

Efter avslutade studier på Animation NPF får du ett kursintyg som visar att du har genomfört kursen. För detta krävs att din närvaro är 80 procent eller högre. Kursen ger inga ämnesbehörigheter.

Mål för utbildningen

Målet är att lära sig grunderna inom animation samtidigt som varje individ får möjlighet att utvecklas praktiskt, teoretiskt, estetiskt och socialt utifrån sina drömmar, intressen och styrkor. De studerande förbereder sig för vidare studier och inför yrkes- och vuxenlivet.

Utbildningens innehåll:
• Animation (teori och praktik)
• Fysisk aktivitet
• Individuell planering, uppföljning och utvärdering av personliga mål
• Agenda 2030

 

Kursen består av 39 veckor

Animation är den största delen av kursens schemalagda undervisning. Du får möjlighet att lära dig att animera från grunden. På kursen arbetar vi med 2D-animation, både traditionellt och digitalt, samt Stop Motion.

Under första terminen arbetar vi mycket med traditionell teknik, framför allt med papper och penna, för att enklare kunna fokusera på de praktiska grunderna och beståndsdelarna inom animation. Moment genomförs genom olika övningar, både individuellt och i mindre grupper. Du får också teoretisk undervisning i animationshistoria.
Under andra terminen arbetar vi både traditionellt och digitalt. Du får grundläggande introduktion till digital animation och får möjlighet att utnyttja det du lärt dig under första terminen för att kunna animera med avancerad mjukvara.
Det läggs också fokus på övningar i berättande, manus och storyboards samt undervisning i tekniska ämnen som bild och ljud.

Fysisk aktivitet är schemalagt minst en gång per vecka. Innehållet varieras utifrån de studerandes förutsättningar och önskemål.
Flera gånger under läsåret sitter vi ner enskilt och går igenom dina individuella mål utifrån dina drömmar, intressen och styrkor.
På Agenda 2030 har vi de globala målen i Agenda 2030 som grundläggande tema. Vi går igenom de olika målen på ett förenklat sätt genom diskussioner, filmer samt praktiskt övningar i vår ateljé. En stor del av innehållet formas, i samråd med undervisande lärare, utifrån de studerandes egna önskemål och intresseområden.

 

Boende

För att känna sammanhang och få struktur på din studietid så rekommenderar vi att du bor på skolans internat under kursens gång. Du bor då i enkelrum på ett av skolans elevhem med övriga studerande på Animation NPF, de flesta rum på elevhemmet har egen toalett och dusch.

Om behov finns så erbjuder vi enklare stöd i boendemiljön på internatet, exempelvis stöd i städ och tvätt. Detta stöd finns tillgängligt två dagar i veckan mellan 14:30-16:30.

 

Ansökan

Ansökningsformulär hittar du på vår hemsida. Ansökningsformulär hittar du på vår hemsida. Ett av urvalskriterierna är våra antagnings-dagar under vårterminen som ett antal sökande kallas till.

För att din ansökan ska vara giltig ska du även skicka in:

* Personbevis
* Diagnosutlåtande
* Personligt brev (Beskriv varför du söker och vem du är)
* Betyg på senaste högsta utbildning (Ex gymnasium)

Kursintyg

Efter avslutat år på Animation NPF får du ett kursintyg som visar att du har genomfört kursen. För detta krävs att din närvaro är 80 procent eller högre. Kursen ger inga ämnesbehörigheter.

 

Kontaktuppgifter

Thomas Boy

Kursansvarig Animation NPF

Växel 0553-100 04

thomas.boy@regionvarmland.se