Det nya coronaviruset

Här hittar du information om vart du kan vända dig med frågor om det nya coronaviruset.

Hjärta med många små ikoner i.

Tillsammans kan vi bromsa smittan

Här finns några viktiga saker som alla kan göra.

Begränsat tillträde och besöksförbud

För är att skydda inneliggande patienter och vårdpersonal mot smittspridning har vi begränsat tillträde till våra sjukhus och vårdcentraler. Det är heller inte möjligt att besöka någon som är inlagd på en vårdavdelning. 

 

Region Värmland erbjuder egenprovtagning för covid-19

Det är PCR-test som kan visa om en person har en pågående infektion.

Hit ska du vända dig med dina frågor

Många har frågor och känner oro kring det nya coronaviruset. För att du ska få bäst svar på dina funderingar, vänd dig då till följande:

Få egenvårdsråd på 1177.se

Besök 1177 Vårdguidens webbplats för egenvårdsråd och hänvisning till telefonkontakt om du är sjuk.

Självskatta dina symtom

Gör vårt självskattningstest för att få vägledning om när kontakt med vården ska tas.

Är du sjuk och behöver medicinsk rådgivning?

  • Ring din vårdcentral under dagtid. Telefontiden är utökad till vårdcentralens hela öppettid. Kontaktuppgifter till din vårdcentral. 
  • Kvällar, nätter och helger kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.
  • Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid112!

Boka videosamtal

Med Region Värmlands app kan du på Vårdcentralen Värmland träffa läkare och kurator och få medicinska konsultationer via videosamtal. Det enda du behöver är en internetuppkoppling och mobilt BankID.

Läs mer om hur du bokar videosamtal på 1177.se

Har du en bokad tid hos oss?

Du är välkommen på ditt besök. Har du symtom på det nya coronaviruset vill vi att du hör av dig för att rådgöra. Vi tar hand om dig på ett tryggt och säkert sätt och gör allt för att ingen ska smittas hos oss. Vi använder rätt utrustning vid rätt tillfälle och följer hygienrutiner och rekommendationer från Smittskydd Värmland och Folkhälsomyndigheten.

Det är viktigt att du svarar i telefonen. Vården kan försöka nå dig för att ändra ett planerat besök eller för att fråga hur du mår innan du ska besöka vården. När vi ringer visas telefonnummer 010-83x xx xx eller Dolt nummer eller Inget uppringnings-ID.  

Så tar vi emot dig med luftvägssymtom

Vi tar emot dig som behöver besöka oss i vården på ett säkert sätt, även du som har luftvägssymtom. Se videon där du får följa med till en luftvägsmottagning på Centralsjukhuset i Karlstad.

 

Skydda de sårbara och hälso- och sjukvården 

Vi fokuserar på att skydda de mest sårbara i samhället och hindra smittan från att ta sig in i hälso- och sjukvården. Om du är sjuk och har symtom på det nya coronaviruset ska du stanna hemma och minimera dina sociala kontakter tills du varit symtomfri i minst 48 timmar.

 

 

Tillsammans tar vi Värmland genom coronautbrottet

Den värmländska vården har hittills klarat sig väl genom coronautbrottet. I den här videon riktar Mikael Bergenheim, särskild sjukvårdsledare på Centralsjukhuset i Karlstad, ett tack till vårdpersonalen och värmlänningarna.