Aktuellt läge i Värmland – covid-19

Här uppdateras det aktuella läget i Region Värmland vad gäller antal bekräftade fall, patienter som vårdas för covid-19 och invånare med bekräftad covid-19 som avlidit.

Lägesbild fredag 3 juli

Bekräftade fall: 957
Totalt antal provtagna: 11 057 varav 542 egenprovtagna
Dödsfall: 69

Region Värmland har 11 inneliggande patienter som vårdas för covid-19, varav 4 vårdas på IVA.

Centralsjukhuset i Karlstad: 9 patienter, varav 4 på IVA
Sjukhuset i Arvika: 1 patient
Sjukhuset i Torsby: 1 patient

Senast uppdaterad 3 juli klockan 12.32

 

 


 

Antal fall av covid-19 på kommun- och regionnivå

Sedan den 18 juni redovisar Region Värmland inte längre egen statistik vad gäller bekräftade fall per kommun, utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens sammanställningar.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du filtrera statistik på kommun och vecka eller klicka på kartan för att välja den kommun vars statstik du vill se.

Folkhälsomyndighetens data uppdateras på torsdagar klockan 14.00.

Här finns statistiken