Aktuellt läge i Värmland – covid-19

Här uppdateras det aktuella läget i Värmland vad gäller covid-19. På sidan finns statistik och information från Region Värmland samt länkar till annan relevant statistik.

Lägesbild den 27 november

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 3 265 (+76)
  • Provtagningar: 76 567 (+1 047) varav egenprovtagningar 34 858 (+663)
  • Avlidna: 87 (+3)

Totalt till och med föregående dag vad gäller bekräftade fall samt i dag vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning inom parentes. På måndagar redovisas ökning för föregående fredag, lördag och söndag.
Observera att föregående dags antal är ofullständigt och blir komplett först följande dag.

 

Antal inneliggande patienter

  • 24 patienter varav 3 på intensivvårdsavdelning (IVA)

Läget inom regionen som det såg ut vid tidpunkten för uppdatering.

 


 

Tidigare lägesbilder