Aktuellt läge i Värmland – covid-19

Här uppdateras det aktuella läget i Region Värmland vad gäller antal bekräftade fall, patienter som vårdas för covid-19 och patienter med bekräftad covid-19 som avlidit.

Lägesbild måndag den 25 maj

Bekräftade fall: 407
Totalt antal provtagna: 4 725
Dödsfall: 28

Region Värmland har 23 inneliggande patienter som vårdas för covid-19 varav 2 vårdas på IVA.

Centralsjukhuset i Karlstad: 17 patienter, varav 2 på IVA 
Sjukhuset i Arvika: 4 patienter
Sjukhuset i Torsby: 2 patienter

Senast uppdaterad 25 maj klockan 9.46

 

 


 

Antal bekräftade fall per kommun

Sammanställningen visar hur många personer med bekräftad covid-19 som är folkbokförda i respektive kommun.

Antal bekräftade fall ger inte en exakt bild av smittspridningen i en kommun då provtagning för närvarande i första hand görs på personer som behöver vård på sjukhus, som bor på äldreboenden eller på vårdpersonal som uppvisar symtom på covid-19.

Smittskydd Värmlands bedömning är att det förekommer smittspridning i hela Värmland.

Sammanställningen uppdaterades senast den 20 maj och baseras på 347 bekräftade fall.

Folkbokförd kommunBekräftade fall
(antal)
Bekräftade fall/10 000 inv.Provtagna 
(antal)
Andel påvisade prover
(procent)
Arvika 15 5,8 383 3,9
Eda  <15
Filipstad  48 45,1 212 22,6
Forshaga <15
Grums  <15
Hagfors  <15
Hammarö  21 11,5 250 8,4
Karlstad  143 14,6 1292 11,1
Kil  <15
Kristinehamn  29 12 324 9,0
Munkfors  <15
Storfors  <15
Sunne  17 12,8 149 11,4
Säffle  <15
Torsby  <15
Årjäng  <15
         
Kommuner med färre än 15 fall totalt  74