Utökad lägesbild vecka 9

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 9.

Analys från smittskydd

Ingemar Hallén, smittskyddsläkare

Smittspridningen i Värmland fortsätter att ligga på en förhållandevis stabil nivå. Antalet nya bekräftade fall under de senaste sju dagarna har ökat något i jämförelse med föregående sju dagar.

– Det har gått lite upp och ner efter årsskiftet, men man ska komma ihåg att vi haft en ökande tendens under de senaste veckorna. Vår förhoppning just nu är att det inte ska sticka uppåt efter sportlovet, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare.

Vad gäller patienter som är i behov av vård på sjukhus ser det i stort ut som tidigare veckor.

– Det vi följer noggrant för stunden är vaccinationen och resultatet av den. I åldersgrupperna som vaccinerats syns tydliga effekter med färre smittade och färre som blir allvarligt sjuka. Det ger hopp om att bättre tider väntar.

Förekomsten av misstänkta fall av andra virusvarianter ökar fortsatt något och liksom tidigare framför allt vad gäller den brittiska mutationen.

– Just nu befinner vi oss i ett kritiskt skede med en uppenbar risk för en ökning närmsta veckorna. Det är viktigare än någonsin att följa de allmänna rekommendationerna.

I dag är det ett år sedan det första covid-19-fallet bekräftades i Värmland. Sedan dess har närmare 9 500 värmlänningar bekräftats smittade. Drygt 170 personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

– Det senaste året har varit ett speciellt år på flera sätt och vi är många som längtar efter en vanlig vardag. Nu gäller det att vi orkar bita ihop till alla har fått möjligheten att vaccinera sig, säger Ingemar Hallén.

Sedan förra veckans uppdatering har 454 nya fall bekräftats och 5 428 prover tagits varav 3 375 är egenprovtagningar. Ytterligare 4 personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

 

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 9 502 (+454)
  • Provtagningar: 147 442 (+5 428) varav egenprovtagningar 75 359 (+3 375)
  • Avlidna: 171 (+4)

Totalt till och med den 3 mars vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 4 mars vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan tidigare uppdatering inom parentes.

 

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  • 311,6 (280,8 v.7 – v.8)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med i går, den 3 mars. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

 

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommunBekräftade fall
(ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv.
Arvika 895 (+17) 344
Eda  219 (+13) 256
Filipstad  303 (0) 285
Forshaga 320 (+16) 278
Grums  304 (+14) 336
Hagfors  367 (+13) 316
Hammarö  463 (+21) 279
Karlstad  3 567 (+195) 380
Kil  393 (+11) 325
Kristinehamn  652 (+10) 269
Munkfors  138 (+2) 369
Storfors  103 (+1) 257
Sunne  265 (+5) 199
Säffle  585 (+35) 379
Torsby  231 (+13) 199
Årjäng  557 (+17) 553

 

Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 8.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.

 

Vaccinerade mot covid-19 i Värmland

Folkbokförd kommunDos 1 – Antal
(Andel i procent)
Dos 2 – Antal
(Andel i procent)
Arvika 2 152 (10,24) 1 268 (6,03)
Eda  656 (9,53) 472 (6,86)
Filipstad  1 058 (12,41) 635 (7,45)
Forshaga 774 (8,65) 397 (4,44)
Grums  717 (9,82) 411 (5,63)
Hagfors  1 305 (13,46) 1 010 (10,42)
Hammarö  887 (7,15) 543 (4,38)
Karlstad  4 370 (5,69) 2 112 (2,75)
Kil  649 (6,85) 471 (4,97)
Kristinehamn  2 110 (10,7) 869 (4,41)
Munkfors  399 (13,09) 280 (9,19)
Storfors  367 (11,13) 193 (5,85)
Sunne  1 062 (9,81) 497 (4,59)
Säffle  1 272 (10,16) 582 (4,65)
Torsby  1 324 (13,71) 856 (8,86)
Årjäng  705 (8,66) 354 (4,35)
     
Totalt 19 807 (8,68) 10 950 (4,8)

  

Statistiken bygger på data från Nationella vaccinationsregistret (NVR) som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Siffrorna visar givna vaccinationer till och med vecka 8. Andel inom parentes och med andel menas andel av befolkningen, 18 år och äldre, i procent.