Tidigare uppdateringar av aktuellt läge och bekräftade fall per kommun

Här hittar du Region Värmlands tidigare uppdateringar av aktuellt läge vad gäller covid-19.

Tidigare dagliga uppdateringar av aktuellt läge

 


 

Tidigare veckovisa uppdateringar av aktuellt läge

 


 Tidigare dagliga uppdateringar av aktuellt läge

 


 Tidigare uppdateringar av bekräftade fall per kommun