Begränsat tillträde och besöksförbud

För är att minska risken för spridning av covid-19 har vi begränsat tillträde till våra sjukhus och vårdcentraler. Det är heller inte tillåtet att besöka eller följa med en närstående till en avdelning eller mottagning.

Begränsat tillträde till sjukhus och vårdcentraler

För att skydda inneliggande patienter och vårdpersonal mot smittsprdning av coronaviruset har vi begränsat tillträde till våra sjukhus och vårdcentraler. Begränsningen innebär att endast patienter med planerade besök, inneliggande patienter och personal ska vistas i lokalerna.

När du kommer till ditt vårdbesök behöver du visa upp något av följande för att styrka ditt besök: kallelsen som du fick med posten, sms:et med bekräftelse på ditt besök, eller kallelsen på 1177.se

Våra ingångar är begränsade

Till flera av våra lokaler är ingångarna begränsade, följ anvisningar på plats. 

 • Sjukhuset Torsby: Patienter med planerade besök hänvisas till dörrvärden som finns i direkt anslutning till huvudentrén. Undantag för planerade besök till: diabetesmottagning, dietistmottagning Beatrice Mårtensson, obesitasmottagning, fotvårdsmottagning och hudmottagning hänvisas direkt till ingång B. Dialyspatienter hänvisas till ingång F. På båda ingångarna finns porttelefon som används vid ankomst.

   

 • Centralsjukhuset i Karlstad: Alla patienter med planerade besök hänvisas till huvudentrén och Klarälvsentrén (vardagar 07:00-15:30). Här finns dörrvärdar som guidar patienter vidare.
 • Sjukhuset Arvika: Hänvisar patienter med planerade besök via skyltar. 
 • Vårdcentralerna tar de emot patienter i två olika spår; ett spår för de patienter som har luftvägssymtom och ett för övriga patienter.

Är du sjuk, ta kontakt innan

Patienter med planerade besök som har luftvägssymtom som hosta, ont i halsen, snuva, bortfall av lukt- och eller smaksinne eller feber över 38 grader utan känd orsak ska kontakta den aktuella mottagningen innan besöket.

Inte tillåtet att besöka eller följa med

Det är inte tillåtet att besöka eller följa med en närstående till en avdelning eller mottagning. Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd, fråga personalen. 

De patienter som behöver någon med sig vid besök i vården (till exempel barn, funktionshinder, svårt besked etc) får ha med sig en närstående eller ledsagare som inte har luftvägssymtom. Detta ska i aktuella fall göras upp med vårdgivaren, som måste kontaktas före besöket. Det är inte dörrvärden som avgör om följeslagare får följa med eller inte. 

Förbudet mot följeslagare gäller även akutmottagningarna på sjukhusen i Torsby och Arvika och på Centralsjukhuset i Karlstad. Endast barn får ha en medföljande person med sig till besök akutmottagning.

Om du behöver lämna gods till inneliggande patient

Med anledning av besöksförbudet är det inte tillåtet att besöka sjukhus eller vårdavdelningar för att lämna gods till patienter. Överlämning av gods sker med hjälp av dörrvärd i huvudentré, till vilken godset lämnas nedanstående tider:

Centralsjukhuset i Karlstad

 • Vardagar klockan 17-19.
 • Helger klockan 12-15.

Sjukhuset Arvika

 • Vardagar klockan 07-16.
 • Jourtid: Till akutmottagningen efter överenskommelse med berörd avdelning.

Sjukhuset Torsby

 • Vardagar klockan 07-17.
 • Jourtid: Till akutmottagningen.

Hjälp oss så vi kan hjälpa dig

När du kommer till oss får du frågor om du har luftvägssymtom. Det är viktigt att du tar ansvar och säger som det är. Vi måste hjälpas åt att skydda varandra.

På 1177.se kan du läsa mer om vad som gäller för din mottagning.

Så tar vi emot dig med luftvägssymtom

Vi tar emot dig som behöver besöka oss i vården på ett säkert sätt, även du som har luftvägssymtom. 

I den här videon får du följa med till en luftvägsmottagning på Centralsjukhuset i Karlstad. Här behandlar vi olika slags patienter som har luftvägssymtom – det kan vara ortopedpatienter, de som ska till kvinnosjukvården, hudmottagningen och så vidare. Dessa patienter isoleras från att träffa andra, och från att vistas på andra delar av sjukhuset – allt för att vården ska vara säker.

 

Varför besöksförbud och när ska jag stanna hemma?

 Se våra filmklipp med chefläkare Charlotta Nelsson.