Brattforsheden

På Brattforsheden kan du vandra bland bosättningar som sträcker sig ända tillbaka till både sten- och bronsåldern runt sjöarna Mången, Alstern och Lungen.

Sjön syns genom skogen.

Området är ett av Sveriges mest välbevarade isälvsdeltan med geologiskt intressanta områden. Ett totalt över elva hektar stort område som lämpar sig utmärkt för både dagsturer och övernattningsvandringar på fina och välskötta leder.

Stig i skogen.

Totalt finns nästan 75 km vandringsleder i tre kommuner; Karlstad, Filipstad och Hagfors. Fyra områden inom Brattforshedens naturvårdsområde har bevarats som naturreservat: Brattfors brandfält, Geijersdalsmossen, Kittelfältet och Lungälvsravinerna. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Vindskydd.

I området finns grillplatser, vindskydd, toaletter och välskyltade leder. Svårighetsgraden bedöms som medel. En större informationscentral finns vid Kittelfältets södra parkering.

Hitta hit

Ta Värmlandstrafiks buss 400 mot Molkom och Filipstad, kliv av vid hållplats Tullen eller Geijersvägen. Via den förstnämnda hållplatsen når du området runt Stora Tjärnen och längre bort Alsterstjärnarna via Brattforsleden. Från Geijersvägen når du enkelt Brattforsledens del som går genom Lungälvens naturreservat.