Kulturen och coronaviruset

Hela samhället påverkas av coronaviruset. Kulturområdet är inget undantag. Vi ser effekterna i form av många inställda arrangemang och föreställningar.

Kulturbidragen i coronatider

Med anledning av coronakrisen tillämpas ett antal principer för bidragsgivningen inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde som innebär tillfälliga avsteg från riktlinjerna för bidrag.

I förlängningen finns det en självklar oro hos arrangörer, kulturverksamheter, föreningar och kulturskapare kring ekonomin. Om publikintäkterna minskar eller helt uteblir kommer många att drabbas snabbt.

Regeringen verkar för att minska smittspridningen, men arbetar också för att lindra virusets ekonomiska konsekvenser. Även på regional nivå följer vi situationen inom kulturområdet noga. Det handlar både om våra egna kulturverksamheter och om hur de ändrade förutsättningarna påverkar kommunerna, kulturskapare och kulturverksamheter som vi ger stöd.

Region Värmland för också en dialog med Statens kulturråd om effekterna för det regionala kulturlivet. Kulturrådet har inbjudit regionerna att delta i arbetet med att göra en riskanalys och konsekvensbeskrivning om hur aktörer med och utan offentliga huvudmän och med behov av biljettintäkter och offentligt stöd påverkas över tid, inte bara akut utan också långsiktigt. Kulturrådet har också en löpande dialog med kulturdepartementet.

Frågor kring Region Värmlands bidragsgivning besvaras i första hand av kulturchef Ulf Nordström. Du når honom via epost ulf.nordstrom@regionvarmland.se eller telefon 010-833 10 33.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev Spaningar om du vill ha aktuell information.

Frågor kring Region Värmlands egna kulturverksamheter hanteras av respektive verksamhet. Här hittar du kontaktuppgifter: Avdelningen för kulturutveckling, Värmlandsarkiv, Konstenheten och sjukhusbiblioteken

Allmän information kring coronaviruset hittar du bland annat på regionvarmland.se