Folktandvårdens omställning

Folktandvården Värmland börjar nu ta emot patienter för viss vård igen.

Akutkliniken i Molkom behandlar patienter med akuta tandproblem och samtidiga luftvägssymtom så länge pandemin pågår. Patienter slussas dit via kontakt med sin ordinarie tandläkare.

Tandvården öppnar upp

Eftersom materialbristen inte längre är akut och belastningen på vården i Värmland fortfarande är under kontroll har regional särskild sjukvårdsledning beslutat att låta de flesta av folktandvårdens medarbetare återgå till sitt ordinarie arbete. Detta gäller dock inte de tandvårdsmedarbetare som har undersköterskeutbildning, som kommer att fortsätta arbeta inom sjukvården till den 31 augusti.

Detta betyder att folktandvården kan återuppta mycket av den tandvård som sedan mars månad ställts in. Eftersom en viss återhållsamhet fortfarande gäller för förbrukning av skyddsmaterial utförs i dagsläget inte hälsoundersökningar och inte heller mer omfattande behandlingar/större ingrepp om tillståndet för patienten inte förvärras av att behandlingen skjuts upp ytterligare en tid.

Fortfarande gäller särskild omtanke om patienter över 70 år och dem som tillhör andra riskgrupper. Här följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det betyder att vi varken kallar till besök på våra kliniker eller besöker patienter i hem eller på äldreboenden. Om det uppstår ett behov av akuttandvård tar vi givetvis hand om alla patienter oavsett ålder eller annan sjukdom på ett smittsäkert sätt.

Koncentrerar akut tandvård för patienter med luftvägssymtom

Folktandvården Värmland startade i mars en akutklinik för patienter med akuta tandproblem och samtidiga luftvägssymtom. Mottagningen finns i folktandvårdens lokaler i Molkom. Där kommer det varje dag att finnas ett team med tandläkare och tandsköterska som kan ge akut tandvårdsbehandling till patienter som, av smittskäl, inte kan besöka sin vanliga klinik.

Patienter som har behov av akut tandvård och samtidiga luftvägssymtom ska höra av sig till sin ordinarie klinik som ser till att patienten blir kontaktad av akutteamet.

Om patienten inte kan ta sig till Molkom – varken själv eller med hjälp av anhöriga eller vänner – bokar patienten sjuktransport.

Färre antal mottagningar

Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, beslutade i mars att folktandvården från måndag 30 mars 2020 kommer att samlokalisera alla mindre enheter med sina respektive större moderkliniker, detta för att kunna koncentrera personal och patienter och få ett effektivare flöde. Det innebär att:

  • Åmotfors samlokaliseras till Arvika
  • Munkfors samlokaliseras till Sunne
  • Sysslebäck samlokaliseras till Torsby
  • Ekshärad samlokaliseras till Hagfors
  • Lesjöfors samlokaliseras till Filipstad
  • Storfors samlokaliseras till Kristinehamn
  • Verksamheten i Säffle koncentreras till Folktandvården Hermes.