Begränsat tillträde till sjukhus och vårdcentraler

Från och med måndag 16 mars 2020 begränsar Region Värmland tillträdet till sjukhusen och vårdcentralerna i Värmland.

Det är ett led i den omställning av vården som nu sker för att hindra smittspridning av det nya coronaviruset inom hälso- och sjukvården. Syftet är att skydda inneliggande patienter och vårdpersonal.

Begränsningen innebär att endast patienter med planerade besök, inneliggande patienter och personal ska vistas i lokalerna.

  • Sjukhuset Torsby: Alla patienter med planerade besök hänvisas till tältet utanför akutmottagningen.
  • Centralsjukhuset i Karlstad, CSK: Alla patienter med planerade besök hänvisas till huvudentrén och/eller Klarälvsentrén. Vid entréerna finns vakter och vårdpersonal som guidar patienterna vidare.
  • Sjukhuset Arvika: Hänvisar patienter med planerade besök via skyltar.

Om patienter med planerade besök har luftvägssymtom som hosta, ont i halsen, snuva eller feber över 38 grader utan känd orsak ska de kontakta den aktuella mottagningen innan besöket.

Vårdcentralerna får två spår

När det gäller vårdcentralerna så kommer de att ta emot patienter i två olika spår; ett spår för de patienter som har luftvägssymtom och ett för övriga patienter.

Videomöten med patienter

Region Värmland har en ny plattform för videomöten med patienter, Visibacare.

Besök från företag och leverantörer

Besök i regionens verksamheter från företag och leverantörer får endast ske utifrån strikt verksamhetsmässiga behov. Alla former av kommersiella eller marknadsföringsmässiga aktiviteter ska ställas in.

Använd personalingångarna

Du som är medarbetare i regionen, använd personalingångarna så långt det är möjligt när du kommer och går till arbetet. Måste du passera via allmänna ingångar, kom ihåg att ta kontakt med personalen.

Går du via de allmänna ingångarna för att du till exempel har glömt din PIN-kod till passerkortet? Hit går du för att få ny PIN-kod:

  • Arvika - kontakta kundservice
  • Centralsjukhuset i Karlstad - gå till utlämningen för e-tjänstekort, röd gata, hiss B, plan 1
  • Torsby - kontakta kundservice

Mer om e-tjänstekort. Observera att länken endast fungerar inom Region Värmlands nätverk.

Reducerade öppettider på caféer och restauranger

Här kan du läsa mer om vilka öppettider som gäller för våra caféer och restauranger.