Tre spår för patienter

För att skydda patienter och medarbetare från smittspridning har tre spår för patienter inrättats. Patienter från de tre spåren ska hållas separerade från varandra, de får inte vistas tillsammans.

För att skydda patienter och medarbetare från smittspridning har tre spår för patienter inrättats innanför sjukhusets väggar:

  1. Patienter utan luftvägssymtom (hosta, snuva, halsont eller feber utan känd orsak)
  2. Patienter med luftvägssymtom
  3. Patienter med bekräftad covid-19

Patienter från de tre spåren ska hållas separerade från varandra, de får inte vistas tillsammans.

Efter att en patient med luftvägssymtom provtagits för covid-19 flyttas patienten endera till spåret för bekräftad covid-19 eller till spåret utan luftvägssymtom. Patienten kan alltså ha luftvägssymtom, men är negativ för covid-19, varför en flytt till spåret utan luftvägssymtom kan ske.

För att motverka att smitta sprids inom hälso- och sjukvården är det mycket viktigt att spårindelningen följs.

Affischer

Affischer om det tre spåren med budskapet: Ingen ska smittas hos oss. Ladda ned affischerna. 

Filmer

Här hittar du två filmer där Mikael Bergenheim, lokal sjukvårdsledare på Centralsjukhuset i Karlstad, förklarar spårindelningen. 

Tre spår - kort version

Den kortare varianten av filmen ger en sammanfattande bild av spårindelningen.

Tre spår - lång version 

Den längre versionen (3:30 min) ger en bakgrundsförklaring till spårindelningen och passar att visa på personalmöte.