Besöksförbud på vårdavdelningar

Folkhälsomyndigheten höjde den 10 mars 2020 den allmänna smittrisken i Sverige till mycket hög. Mot bakgrund av det har Region Värmland infört besöksrestriktioner inom hälso- och sjukvården.

Regional särskild hälso- och sjukvårdsledning har beslutat att införa besöksförbud på samtliga vårdavdelningar. Beslutet gäller i nuläget till den 30 april, men kan komma att förlängas.

Undantag kan göras för anhöriga till kritiskt sjuka patienter om besökare inte har luftvägssymtom. Besök i livets absoluta slutskede måste kunna ordnas för enstaka närstående, även om det kan kräva särskild hantering.

Beslutet gäller vårdavdelningarna på Region Värmlands tre sjukhus i Arvika, Torsby och Karlstad, Närsjukvårdsavdelningarna i Kristinehamn och Säffle samt inom Rättspsykiatrin i Kristinehamn. Berörda avdelningar har tydligt skyltats med besöksförbud. Besöksförbudet gäller även på Patienthotellet på Centralsjukhuset inklusive restaurangen. Personal ska inte äta i restaurangen.

Medföljande till mottagningsbesök ska reduceras till vad som är nödvändigt utifrån hjälpbehov, funktionsnedsättning eller ändamålet med besöket.

Partner på förlossning och specialistmödravården

Partner till patient på förlossningen omfattas inte heller av besöksförbudet så länge partnern inte har några luftvägssymtom. Partnern kan däremot inte lämna förlossningen och sedan återvända, då omfattas den också av besöksförbudet.

Om mamma och barn behöver bli inlagda efter förlossningen gäller besöksförbudet, det vill säga partner/syskon får stanna hemma.

Specialistmödravården har besöksförbud, partner och syskon får inte följa med blivande mamman (om inte medföljande krävs av medicinska skäl).

Inga följeslagare i ambulanser

Inga följeslagare tillåts i ambulanser. Undantaget är en symtomfri vårdnadshavare till barn om det är medicinskt och teknisk möjligt med hänsyn till den samlade vårdsituationen.

Barn- och ungdomsvård 

För barn- och ungdomssjukvård gäller att en medföljande vårdnadshavare kan vara med på vårdavdelning. Samma regler för restriktivitet att röra sig gäller som för patienter. Mycket stor restriktivitet mot byte av vårdnadshavare ska iakttas. I gengäld bjuder hälso- och sjukvården medföljande vårdnadshavare på mat.