Videosamtal med patienter

Region Värmland har en ny plattform för videosamtal med patienter. Det sker via appen Region Värmland.

Läkare i videosamtal med patient.

Det finns olika sätt till videosamtal:

  • Vårdcentralen Värmland – Patienten kan själv boka ett videosamtal till läkare och kurator.
  • Ungdomsmottagningen Värmland – Chatta eller boka videosamtal med barnmorska, sjuksköterska eller kurator.
  • Videosamtal på initiativ från vården – Patienten erbjuds, i de fall det passar, ett videosamtal som ersättning för ett fysiskt besök.

Appen Region Värmland

Vi använder en videoplattform som heter Visiba Care för videosamtal med patienter. Plattformen består av ett webbgränssnitt för personal och en app för patienter. Patienterna laddar ner appen Region Värmland och väljer aktuell mottagning inom appen.

Intresserad av att komma igång?