Privata vårdgivare, kommuner, myndigheter och andra samhällsaktörer

Följande gäller för privata vårdgivare, kommuner, myndigheter och andra samhällsaktörer i arbetet med det nya coronaviruset.

Vad som gäller för privata vårdgivare

Privata vårdgivare förväntas tillämpa samma regler som gäller för regiondriven vård. När regional särskild sjukvårdsledning föreligger är det regionens uppfattning att en direkt skyldighet föreligger att göra så. Kommunikationskanaler för att löpande underrätta privata vårdgivare är på väg att skapas. Mer information kommer.

Kontakt med kommuner och andra myndigheter

Region Värmland har löpande kontakt med Länsstyrelsen som har uttalat samordningsansvar för länets kommuner. Utöver detta finns inom vissa områden löpande dialog som tillämpas. Regionen har också väl upparbetade kontaktvägar med blåljusmyndigheter, MSB och SOS Alarm med flera. Kontakter på flera olika nivåer finns också till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Samarbete mellan regionen och kommunernas hälso- och sjukvård

Kommunernas MASar har regelbundna avstämningar med Smittskydd, för att få stöd i sitt arbete. Vi planerar också för en utökad samverkan mellan regionen och kommunerna kring våra gemensamma patienter för att ha rutiner på plats när fler insjuknar.