Privata vårdgivare, kommuner, myndigheter och andra samhällsaktörer

Följande gäller för privata vårdgivare, kommuner, myndigheter och andra samhällsaktörer i arbetet med det nya coronaviruset.

Vad som gäller för privata vårdgivare

Privata vårdgivare förväntas tillämpa samma regler som gäller för regiondriven vård. När regional särskild sjukvårdsledning föreligger är det regionens uppfattning att en direkt skyldighet föreligger att göra så. Delar ur regional särskild sjukvårdsledning möter de privata vårdgivarna en gång i veckan för diskussion kring gemensamma frågor.

Kontakt med myndigheter

Region Värmland har löpande kontakt med Länsstyrelsen som har uttalat samordningsansvar för länets kommuner. Utöver detta finns inom vissa områden löpande dialog som tillämpas. Regionen har också väl upparbetade kontaktvägar med blåljusmyndigheter, MSB och SOS Alarm med flera. Kontakter på flera olika nivåer finns också till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Samarbete mellan regionen och kommunernas hälso- och sjukvård

Kommunernas MASar har regelbundna avstämningar ett par gånger per vecka med regionens kontaktpersoner samt Smittskydd, för att få stöd i sitt arbete. Kommundirektörerna har avstämning med regiondirektör, HS-direktör och sjukvårdsledare en gång/vecka. Samtliga socialchefer möter delar ur regionens sjukvårdsledning en gång/vecka för strategiska frågor. Enhets- och verksamhetschefer i primärvården möter MAS/kommunchef efter behov.

Målet med samarbetet är att ha planer för ett likvärdigt och bra omhändertagande av patienter utanför sjukhusen i länet.

Samlad information om det nya coronaviruset till dig som arbetar i kommun.