Provtagning av personal

Från 13 maj 2020 finns en central samordningsenhet som administrerar all provtagning av hälso- och sjukvårdspersonal i region och kommun.

Först ut är de förfrågningar om provtagning som tidigare hanterats av lokal särskild sjukvårdsledning på Centralsjukhuset i Karlstad. Närmaste chef: 

Regionhälsan ansvarar för provtagningen

Regionhälsan ansvarar för provtagning av personal som tidbokas via den centrala samordningsenheten, i första hand på Centralsjukhuset i Karlstad men snart även i Arvika och Torsby.

Centrala samordningsenheten ansvarar för bokning och svar

Den centrala samordningsenheten ansvarar för bokningsunderlag samt bevakning av inkommande svar. Negativa svar rings ut från samordningsenheten, positiva svar hanteras av Regionhälsans läkare.

Möjliggöra tidigare återgång i arbete

Observera att syftet med provtagningen är att möjliggöra tidigare återgång i arbete utan att riskera smittspridning. Det innebär att medarbetaren inte får ha mer symtom än att vederbörande kan återgå i arbete direkt vid negativt provsvar. Personalprovtagning är inte aktuell om det gått mer än 7 dagar sedan insjuknandet.