Sjukskrivning och intyg

Under rådande coronapandemi har regeringen och andra myndigheter fattat beslut som påverkar sjukförsäkring, intygsutfärdande och andra närliggande områden. Syftet är att minska smittspridning och underlätta för hälso- och sjukvården och arbetsgivare.

Förteckning över vilka intyg som ska skrivas (pdf).

Socialstyrelsens vägledning till läkare som utfärdar dödsorsaksintyg. Observera att länken bara fungerar i Region Värmlands nätverk.

Förändringarna i regelverket rör i första hand sjukförsäkringen så som:

  • Slopat karensavdrag
  • Slopat krav på läkarintyg fram till och med dag 21 i sjukskrivningsperioden
  • Slopat krav på VAB-intyg
  • Staten övertar sjuklönekostnader
  • Tillfälliga ersättningar för riskgrupper

För mest aktuell och mer detaljerad information hänvisas till Försäkringskassans webbplats och Arbetsförmedlingens webbplats.

Regler för patienter som är i behov av sjukskrivning och har sin anställning i Norge (nav.no).

Socialstyrelsen har uppdaterat det Försäkringsmedicinska beslutsstödet för patienter med covid-19 som intensivvårdats med respiratorbehandling.