Vårdcentraler och utökade hembesök

Särskild mottagning för identifiering av patienter med symtom i luftvägarna öppnas, vårdcentraler omfördelar resurser, utökade hembesök och en digital vårdcentral år på gång.

Särskild mottagning öppnas vid Jourcentralen Karlstad

Hälso- och sjukvården organiserar system för att kunna identifiera patienter med symtom i luftvägarna och separera dem från patienter utan dessa symtom. Vecka 14 2020 öppnas en sådan särskild mottagning vid Jourcentralen Karlstad som ligger i vårdcentralen Gripen.

Mottagningen ska ta emot och behandla patienter som har besvär i luftvägarna men som kanske söker vård för andra besvär. De skickas dit efter bedömning av 1177, andra vårdcentraler, akutmottagning och ambulansen. Mottagningen ska också ta emot patienter som självmant söker sig dit.

Mottagningen kommer att inrymmas i ett tält och vara öppen 08.00–21.00 alla dagar i veckan.

Vårdcentralerna har utökat sin tillgänglighet på telefon

Vårdcentralerna i länet har utökat sin tillgänglighet på telefon med knappval 9 där distriktssjuksköterskor mellan 08.00 och 17.00 svarar på frågor om symtom i luftvägarna.

Resurser fördelas om 

För att möta förstärkningar av verksamheter krävs att resurser tillfälligt fördelas om, ett förändringsarbete som genomförs vecka 14 2020.

  • Vårdcentralen Herrhagen flyttar sin verksamhet till Vårdcentralen Västerstrand.
  • Vårdcentralen Molkom samlokaliseras med Vårdcentralen Skåre i Skåres lokaler.
  • Vårdcentralerna i Kil och Forshaga förblir i sina respektive lokaler men utökar sitt samarbete.
  • Vårdcentralen Molkom kommer att ha distriktssköterskemottagning tre dagar per vecka.
  • Vårdcentralen Ekshärad flyttar sin verksamhet till Vårdcentralen Hagfors.
  • Distriktssköterskemottagningen i Deje har stängts tillfälligt. Alla patienter som har en bokad tid kommer att få en ny tid för besök på Vårdcentralen Forshaga eller bokas om till väntelistan.
  • Vårdcentralen Rud flyttar tillfälligt delar av verksamheten till Vårdcentralen Kronoparken. Patienter ska som vanligt ringa till sköterskerådgivningen på Vårdcentralen Rud, men bokade besök kommer att ske på Vårdcentralen Kronoparken. Barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen kommer att finnas kvar i Vårdcentralen Ruds lokaler.
  • BVC och BMM flyttar sin verksamhet från lokaler på vårdcentralen Skåre till lokaler på Familjecentralen Rud.

De här förändringarna är tillfälliga men det går inte i dagsläget att säga hur lång tid det dröjer innan coronautbrottet har minskat så mycket att vi kan återgå till normal ordning. 

Utökade hembesök

En förstärkning som ska inrättats är utökade hembsök.