Vårdcentraler

Två spår för patienter på vårdcentraler med luftvägsmottagningar. Och samlokalisering av vårdcentraler när resurser omfördelas.

Två spår för patienter på vårdcentraler med luftvägsmottagningar

För att minska smittspridningen av det nya coronaviruset och skydda patienter och vårdpersonal tas den som söker vård på vårdcentral emot i två olika spår; ett spår för de patienter som har luftvägssymtom och ett för patienter utan luftvägssymptom.

Det finns luftvägsmottagningar vid: 

 • Jourcentralen på Vårdcentralen Gripen
 • Vårdcentralen Nysäter, på helger tas patienter med luftvägssymtom emot på jourcentralen Säffle.
 • Vårdcentralen Verkstaden i Arvika
 • Vårdcentralen Storfors
 • Vårdcentralen Filipstad
 • Vårdcentralen Kristinehamn
 • I Torsby finns ett gemensamt tält med sjukhusets akutmottagning

Vårdcentralerna har utökat sin tillgänglighet på telefon

Den som behöver telefonrådgivning och tidsbokning gällande sjukdomstillstånd som behöver medicinsk bedömning samma dag kan nu ringa under vårdcentralens hela öppettid.

Resurser fördelas om 

För att möta förstärkningar av verksamheter krävs att resurser tillfälligt fördelas om:

 • Vårdcentralen Rud har haft delar av verksamheten (inklusive laboratoriet) på Vårdcentralen Kronoparken, de flyttar tillbaka tisdagen den 1 september.
 • Vårdcentralen Herrhagen har haft sin verksamhet på Vårdcentralen Västerstrand, de flyttar tillbaka måndag den 7 september.
 • Vårdcentralen Ekshärad har flyttat sin verksamhet till Vårdcentralen Hagfors.
 • Distriktssköterskemottagningen i Deje har flyttat till vårdcentralen Forshaga. Alla patienter som har en bokad tid kommer att få en ny tid för besök på Vårdcentralen Forshaga eller bokas om till väntelistan.
 • Vårdcentralen Nybble har flyttat till Vårdcentralen Kristinehamn på grund av att vårdcentralen endast har en ingång och inte kan garantera säkerheten med anledning av Covid-19.

De här förändringarna är tillfälliga. Det går inte i dagsläget att säga hur lång tid det dröjer innan coronautbrottet har minskat så mycket att vi kan återgå till normal ordning.

Som patient ringer man sin ordinarie vårdcentral, även under den tillfälliga förändringen.