Information om covid-19 för dig som är i Branäs

Please click here for this information in english: Information about COVID-19 for People in Branäs

Om du har lindriga symtom och vill boka provtagning

Om du har mer uttalade symtom, saknar e-legitimation eller inte har svenskt personnummer

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. En del blir allvarligt sjuka, men de flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka. Du kan ha ett eller flera av följande symtom:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva eller nästäppa
 • lukt- eller smakbortfall
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • värk i muskler och leder.

Det är mycket viktigt att man isolerar sig direkt man får symtom som kan misstänkas för covid-19.

Om du har symtom i mer än 24 timmar kan du lämna ett PCR-prov för covid-19. Du måste hålla dig isolerad och följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter tills du fått ett negativt provsvar.

Du som har symtom kortare tid än 24 timmar ska hålla dig isolerad i två dygn efter att symtomen gick över och du behöver inte provtas.

Sök alltid vård om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär även när du vilar.

Om du har lindriga symtom och vill boka provtagning

Ett PCR-prov kan visa en pågående covid-19-infektion. Egenprovtagning är till för dig som är 16 år eller äldre och har lindriga symtom som kan tyda på covid-19. Du ska ha haft symtom sedan minst 24 timmar, men inte mer än 7 dygn. Testet sker genom prov från näsa och svalg samt saliv. Du tar provet själv och det hämtas och lämnas in på provtagningsstationen. Svaret kommer normalt sett inom 3 dagar via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se.

Observera att du som har symtom misstänkta för covid-19 både före och efter provtagningen måste hålla dig isolerad och följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter tills du fått ett negativt provsvar.

Beställning av egenprovtagning görs genom att logga in till e-tjänsterna på 1177.se. Se rubriken Folkbokförd i annat län nedan om du inte är skriven i Värmland.

 • Logga in och välj "Beställ provtagning covid-19" under rubriken Regionen rekommenderar.
 • Klicka på Ny provtagningsbeställning och Värmland: "Egenprovtagning covid-19 för dig som är sjuk".

Först görs provtagningsbeställningen och i nästa steg bokas tid och plats för provtagning. Provtagning erbjuds bland annat på den provtagningsstation som ligger på Mickelvägen 4 i Branäs, öppet vardagar kl 8-14.

Om du saknar en giltig e-legitimation kan du inte boka egenprovtagning. Om du blir sjuk och fortfarande har symtom efter 24 timmar kan du kontakta Likenäs Vårdcentral för provtagning.

Barn 6–12 år

Vårdnadshavare för barn upp till och med 12 år kan beställa och boka provtagning genom att logga in och använda ombudstjänsten. Giltig e-legitimation krävs för att kunna använda e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Efter att provbeställningen är gjord väljer man Likenäs vårdcentral och bokar tid för provtagningen.

Om du saknar e-legitimation kontaktar du Likenäs vårdcentral.

Ungdomar 13–15 år

Ungdomen måste själva logga in på e-tjänsterna för att boka provtagning. Giltig e-legitimation krävs för att kunna använda e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Efter att provbeställningen är gjord väljer man Likenäs vårdcentral och bokar tid för provtagningen.

Om du saknar e-legitimation kontaktar du Likenäs vårdcentral.

Folkbokförd i annat län 16 år eller äldre

Du som är folkbokförd i annat län loggar in i e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se via länken https://pep.1177.se. För att hitta Region Värmlands provtagningserbjudande måste du klicka på "Visa provtagning i andra län". Under rubriken Värmlands län hittar du erbjudandet för att boka egenprovtagning vid provtagningsstationen i Branäs.

Barn 6-12 år ej folkbokförda i Värmland

Vårdnadshavare för barn upp till 13 år kan beställa och boka genom att logga in i e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se och använda ombudstjänsten för sitt barn.

 • Logga in i e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se
 • Välj det barns namn som ska provtas under Agera ombud
 • Sök fram Vårdcentralen Likenäs under Hitta och lägg till mottagning.
 • Klicka på Beställ & boka provtagning covid-19 barn
 • Klicka på Ny Provtagningsbeställning
 • För att hitta Region Värmlands provtagningserbjudande måste du klicka på "Visa provtagning i andra län". Under rubriken Värmlands län hittar du erbjudandet att boka egenprovtagning i Värmland.

Ungdomar 13-15 år ej folkbokförda i Värmland

Ungdomar som är 13-15 år som är folkbokförd i annat län loggar själva in i e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se via länken https://pep.1177.se/. Klicka på Ny Provtagningsbeställning. För att hitta Region Värmlands provtagningserbjudande måste du klicka på "Visa provtagning i andra län". Under rubriken Värmlands län hittar du erbjudandet att boka egenprovtagning i Värmland.

Frågor?

Om du har frågor om egenprovtagning kan du skicka ett mejl till egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se. Mejlet ska innehålla en kort beskrivning av ditt ärende och ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Skicka aldrig personnummer via mejl. Observera att det kan dröja upp till två dygn innan vi har möjlighet att kontakta dig då vi inte har bemanning under helgerna.

Om du har mer uttalade symtom, saknar e-legitimation eller inte har svenskt personnummer

Kontakta Likenäs vårdcentral om du är mer sjuk och behöver medicinsk bedömning eller vård.

Om du har lindrigare symtom och vill provta dig, men saknar e-legitimation eller svenskt personnummer måste du också kontakta vårdcentralen.

Kontakt Likenäs vårdcentral

Om du saknar svenskt personnummer eller giltig e-legitimation och önskar provtagning för covid-19, men inte är i behov av medicinsk bedömning, kan du boka tid via Provtagning covid-19 Likenäs på telefonnummer:

 • 070-627 48 34. OBS! Endast för tidsbokning av provtagning. Telefonen öppen måndag till torsdag kl 8-16 och fredag kl 8-12.

Är du sjuk och behöver en medicinsk bedömning, ring telefonnummer:

 • 010-834 79 50

Adress:
Vårdcentralen Likenäs
Krokbacksvägen 1, 680 63 Likenäs

Det allra viktigaste är att du är noggrann med handhygien, håller avstånd och isolerar dig så fort du känner dig sjuk.