Folkhögskolor

Folkhögskolorna bedriver studier på distans och på plats med anpassningar utifrån myndigheternas rekommendationer.

Frågor och svar om skolans anpassningar

Här har vi samlat frågor och svar gällande de anpassningar som görs på grund av coronaviruset. 

Region Värmlands folkhögskolor följer myndigheternas och folkbildningsrådets rekommendationer för att minska smittspridningen av Covid-19. 

Den 18 mars 2020 gick Region Värmlands fem folkhögskolor över till distansundervisning efter regeringens rekommendation. 

Den 15 juni 2020 lättade restriktionerna för gymnasie- och vuxenutbildningarna i Sverige och skolorna återgick från distansundervisning till närstudier i samband med höstterminsstarten 2020. 

Den 12 november infördes skärpta allmänna råd för Region Värmland. Folkhögskolorna gör därmed ytterligare anpassningar på skolorna. Bland annat återgår de helt eller delvis till distansstudier.