Tiden med covid-19

Vårdpersonal i skyddsutrustning tar emot patient i tält.

Coronatiden i bilder

Luftvägsmottagningstält, covid-iva, hembesök, frakt av skyddsutrustning eller ordna en inställning ... Här visas ett urval av bilder för att illustrera tiden med coronapandemin.

Symbol för kalender.

Tidslinje

2020 har präglats av pandemin på många sätt. Här är en tidslinje över händelser och nedslag i det arbete som Region Värmland gjort. ​

Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör

"Vi hoppades på det bästa, men vi förberedde oss för det värsta"

– Först och främst vill jag säga TACK till alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården! Jag vet att alla har gjort och fortfarande gör sitt yttersta för att få vardagen att fungera.

Ingemar Hallén, smittskyddsläkare.

Smittskyddsläkaren i stormens öga

Smittskyddsläkaren Ingemar Hallén har stått mitt i hetluften och fått uppleva en av yrkeslivets mest intensiva perioder sedan smittspridningen började i Värmland i mars.

Symbol för graf.

Corona i siffror

Utvalda statistikuppgifter presenteras.

Ryggsäck med en post-itlapp med texten

Det du gör spelar roll

Din omtanke och dina val gör att spridningen av covid-19 bromsas samtidigt som du hjälper sjukvården. Fortsätt följ rekommendationerna.