Arbetet i siffror

Siffrorna nedan gäller covid-19 i Värmland fram till 11 oktober 2020.

Bekräftade fall

Antal bekräftade fall: 1358

Medelvärde ålder: 48

Antal kvinnor: 778

Antal män: 580

Antal vårdade i slutenvården: 304 varav 35 på IVA

Antal provtagningar

44 504 varav 16 569 egenprovtagningar

Antal avlidna

Antal avlidna: 74

Antal kvinnor: 33

Antal män: 41

Åldersfördelning
50-59: 3
60-69: 4
70-79: 11
80-89: 33
90+: 23 

Tandläkar- och tandhygienistundersökningar

Antalet tandläkar- och tandhygienistundersökningar samt hälsokontroller utförda av tandsköterskor sjönk med cirka 99 procent (från 1834 i mitten av mars till 15 i början av april) då endast akuttandvård fick utföras då det var viktigt att säkerställa sjukvårdens behov av skyddsmateriel.

Bussresor

Antal resor med buss minskade med 27,5 procent under perioden januari till augusti (7,09 miljoner 2019 och 5,14 miljoner 2020). Den största skillnaden var i maj då antalet resor minskade med 54 procent jämfört med året innan (992 000 jämfört med 457 000). 

Omställningscheckar

I början av september hade totalt 6,7 miljoner kronor tilldelats 64 olika värmländska småföretag i form av omställningscheckar (ett tillfälligt stöd för att stötta värmländska småföretagare som kämpar med effekterna av corona)