Provtagning och smittspårning – två nyckelfunktioner som växt

Provtagning och smittspårning är två nyckelfunktioner under pandemin. Nästan hundratusen egenprovtagningar har beställts sedan testningarna inleddes i juni 2020.

17/6 öppnade egenprovtagningen för personer som arbetar i samhällsviktig verksamhet, först i Karlstad och veckan därpå även i Torsby, Arvika, Säffle och Kristinehamn. En vecka senare inkluderades även övriga delar i samhället, dvs hela allmänheten från 16 års ålder. Innan egenprovtagningen fanns på plats provtogs endast de personer som hade symtom och var så pass sjuka att de behövde söka vård samt vårdpersonal med symtom. Dessa prover analyserades vid klinisk mikrobiologi på Centralsjukhuset i Karlstad, vilket fortfarande är fallet.

Erbjudandet om egenprovtagning för allmänheten blev möjligt tack vare ett avtal med en extern leverantör som står för både IT-system och logistik kring beställningar, bokningar, provsvar, bemanning och transporter.

– Att vi själva analyserar prover på vårdpersonal ger oss möjligheter till lite snabbare provsvar samt en god överblick över smittspridningen i vården. Vad gäller provtagningen för allmänheten är volymerna så stora att vi inte har egna analysresurser. Med det här upplägget kan vi skicka upp till 1200 prover per dag till det externa laboratoriet, säger Charlotta Nelsson, chefläkare och ansvarig för samordning av provtagningen i samband med covid-19 i Region Värmland.

Kapaciteten har ökat

Sedan starten i juni 2020 har en arbetsgrupp inom regionen haft avstämning varje vecka med de externa samarbetsparterna. Hela tiden följs behovet av provtagningskapacitet och hur arbetet fortlöper ur ett kvalitetsperspektiv. Under de gångna dryga 8 månaderna som verksamheten varit i gång har antalet provtagningsstationer blivit fler, antal prov som vi kan skicka för analys har 10-dubblats, öppettiderna utökats och många andra kvalitetshöjande åtgärder vidtagits. Just nu förbereds exempelvis provtagningsinstruktioner på 5 olika språk, förutom svenska och engelska som finns sedan tidigare.

– Vi har också en funktionsbrevlåda som bemannas alla veckans dagar, dit allmänheten kan vända sig med frågor, om man har svårt att boka tid, om man inte fått svar på sitt prov eller behöver hjälp med något annat som rör egenprovtagningen. När trycket på provtagningen var som högst i slutet av hösten hanterade vi över 350 mail i veckan, säger Charlotta Nelsson.

Central smittspårning

I augusti 2020 startade enheten Central provtagningsadministration och smittspårning, enheten arbetar med smittspårning samt administration och support av personal- och egenprovtagning.

Enheten är igång veckans alla dagar och bemanningen anpassas utifrån pandemiläget och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Smittspårningsarbetet handlar om att kontakta personer som fått ett positivt testsvar i syfte att kartlägga och bryta smittkedjor.

– Hela enheten består av cirka 20 medarbetare som jobbar under olika anställningsformer – timtid, vikariat. Vissa är inlånade från andra verksamheter inom regionen, berättar Maria Långenberg, chef för enheten.

Medarbetarna består framför allt av sjuksköterskor men inkluderar även biomedicinsk analytiker, administrativt stöd och verksamhetsanalytiker.

– Vi jobbar hela tiden med anpassningar och förbättringar i vårt arbetssätt och försöker att automatisera och förenkla det som går. Till exempel beställning och svar av prover via e-tjänsterna på 1177.se. Vi har även under tiden utvecklat smittspårningen med hjälp av att använda formulärtjänsten via 1177.se och nu senast ett smittspårningsverktyg som ytterligare förenklar smittspårningsarbetet, säger Maria Långenberg.

Tillbaka till Tiden med covid-19