Jobba med vaccinering i sommar

Att vaccinera sig är något av det viktigaste man kan göra i sommar – förutom att jobba med det! Nu söker vi läkare inför sommaren för medicinska bedömningar via telefon och sjuksköterskor med erfarenhet av akutsjukvård.

Arbeta som läkare i tidsbokningen

Vissa personer behöver ringa tidsbokningen för att få en medicinsk bedömning inför sin vaccination. Det gäller personer som:

  • Någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination och behövt sjukhusvård.
  • Har allergier som någon gång gett så kraftiga allergiska reaktioner att personen behövt sjukhusvård. Med kraftig allergisk reaktion menas reaktion som krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus.
  • Har ökad blödningsbenägenhet på grund av sjukdom.
  • Använder läkemedlet warfarin (Waran) tillsammans med andra blodförtunnande läkemedel.

Som läkare ringer du upp patienter som bokats in för en medicinisk bedömning efter att den haft kontakt med medarbetarna i tidsbokningen. Du agerar medicinskt stöd via telefon till sjuksköterskor som arbetar på länets vaccinationsmottagningar. Du dokumenterar och ordinerar i Svevac.

Din arbetsplats är där den passar dig, du arbetar tillsammans med oss på distans.

Är du sjuksköterska med erfarenhet från akutsjukvård?

Personer med vissa allergier behöver förlängd och särskild övervakning i samband med sin vaccination. För detta krävs särskild kompetens bland personalen.

I samband med tidsbokning hänvisas personer med vissa allergier att ringa tidsbokningen. Efter bedömning av läkare kan de bokas in för vaccination med extra förlängd övervakning på en vaccinationsmottagning.

Under dessa dagar tas något färre patienter emot och det finns extra läkemedel och läkare på plats. Den som vaccineras får coskå stanna kvar för övervakning lite längre än vanligt, allt för en trygg vaccinering.

Under sommaren har vi behov av att förstärka bemanningen en dag i veckan och söker nu dig som är sjuksköterska med erfarenhet från akutsjukvård för att bidra i arbetet. Det gäller onsdagar under sommarperioden, preliminärt vecka 26–32, på vaccinationsmottagningen Karlstad CCC.