Sociala barn- och ungdomsvården

Sedan 2011 pågår det ett regionalt arbete i Värmland för att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården.

Målet är att bidra till att stärka kvalitén genom utveckling inom tre prioriterade områden:

  • Samverkan
  • Familjehemsvård
  • Kompetens och stabilitet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samordnar och finansierar barn- och ungasatsningen i hela landet.

Handlingsplan 2015 (pdf)