Ungdomsmottagningar i Värmland

Region Värmland arbetar för att stärka den psykiska hälsan hos unga i Värmland. En del i denna satsning är en film om ungdomsmottagningarna i Värmland.

Ungdomsmottagningar arbetar med sexuell, reproduktiv och psykisk hälsa. Filmen informerar och välkomnar unga till Värmlands 17 ungdomsmottagningar. Filmen finns textad på olika språk och får användas fritt utan begränsningar.

Filmen är en del av Region Värmlands projekt Ungdomsmottagningarna och psykisk hälsa 2016 och har finansieras genom regeringens och SKL:s satsning Uppdrag psykisk hälsa.