Arbetsgrupp för riskbruk och riskbeteende

Arbetsgruppen för utmaningen Riskbruk och riskbeteende ska ta initiativ till utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av representanter från kommuner och Region Värmland.

Arbetsgruppen

Per Söderbergordförande
Chef socialförvaltningen
Hammarö kommun
per.soderberg@hammaro.se

Carolyn Isaksson, ordförande
Verksamhetschef länsgemensam psykiatri
Region Värmland, 

carolyn.isaksson@regionvarmland.se

Mats Brorsson
Skolchef
Kils kommun

Lisa Brunzell
Folkhälsostrateg
Region Värmland

Åsa Wahlén
Enhetschef vårdcentralen Skoghall Lövnäs
Region Värmland

Ann-Charlotte Larsson
Skolsköterska
Sunne kommun

Minnesanteckningar

2018

Minnesanteckningar RoR 2018-08-30 (pdf, 90 kB)

Minnesanteckningar RoR 2018-04-16 (pdf, 110 kB)

Minnesanteckningar RoR 2018-02-09 (pdf, 212 kB)

2017

Minnesanteckningar RoR 2017-02-23 (pdf, 209 kB)

Minnesanteckningar RoR 2017-04-06 (pdf, 201 kB)

Minnesanteckningar RoR 2017-11-16 (pdf, 133 kB)

2016

Minnesanteckningar RoR 2016-02-11 (pdf)

Minnesanteckningar RoR 2016-04-07 (pdf)

Minnesanteckningar RoR 2016-05-31 (pdf)

Minnesanteckningar RoR 2016-10-17 (pdf)
Ansökan statsbidrag hivprevention Värmland 2017 (pdf)

Minnesanteckningar RoR 2016-12-15