Innovationsveckan

Tid
-

Nu närmar sig Innovationsveckan! Genom att tänka nytt och annorlunda kan vi möta samhällets utmaningar. Men vad innebär egentligen innovation? Och hur kan du som medarbetare bidra till smarta lösningar på jobbet?

Varmt välkommen till en vecka där vi lyfter vi kreativitet och uppfinningsrikedom till nya höjder! Kom och låt dig inspireras, utmanas och testa själv. Vardagen blir både roligare och mer meningsfull när vi får vara med och bidra till utveckling.

För vem?

Innovationsveckan riktar sig främst till medarbetare på Region Värmland, men alla som vill är varmt välkomna att delta.

Vilka står bakom?

Innovationsveckan är ett innovativ från SKL som pågår i många regioner och kommuner runt om i landet. Innovationsveckan i Värmland anordnas av utvecklingsenheten på Region Värmland i samarbete med Karlstads kommun, Karlstad Innovation Park och Almi företagspartner. Det är också ett samarrangemang med Socialstyrelsens Balansera mera-vecka.

Program:

25–29 september, tors, fre kl. 10:00–18:00, lör kl. 11:00-15:00

– Kollektivtrafikens framtidsdagar

Plats: Stora torget, Karlstad

Upplev framtidens kollektivtrafik, lär dig mer och ta en provtur i en självkörande buss. Värmlandsstrafik tjuvstartar Innovationsveckan med att ta pulsen på morgondagens kollektivtrafik.

Fredag 27 september kl. 8:00–15:00
– Framtidens kollektivtrafik

Plats: Scandic Winn, Karlstad 

Autonoma bussar, kombinerad mobilitet. BRT och snabbstråk. Kundnära, trygg, tilltalande och tillgänglig när det passar oss, vill vi alla att framtidens trafik ska vara. Kostnadseffektiv givetvis. Hållbar och fossilfri är självklara begrepp sedan länge. Välkommen till Framtidens kollektivtrafik – som redan är här.  

Måndag 30 september kl. 9:0012:00 
– Framtidsstudion, öppet hus

Plats: Framtidsstudion på Centralsjukhuset i Karlstad, hus 25, våning 4 

På framtidsstudien testar vi nya produkter och tjänster tillsammans med idéägare, patient, närstående och andra aktörer. Framtidsstudion är en del av utvecklingsenheten på Region Värmland. 

Hos oss får du bland annat uppleva olika vårdförlopp för att förstå vikten av respektfulla möten, testa empatidräkten och ta del av innovationer som underlättar för de som vårdar närstående i hemmet. Dessutom får du träffa oss på utvecklingsenheten och veta mer om vad en tjänstedesigner gör.  

Ingen anmälan krävs.

Måndag 30 september kl. 13:00–16:00
– Nya innovativa idéer behöver testas

Plats: Framtidsstudion på Centralsjukhuset i Karlstad, hus 25, våning 4 

Tillsammans med patient, närstående och andra aktörer testas produkteter och tjänster innan vi går vidare med idé eller köp för att möjliggöra smarta lösningar i vardagen.

Genom samarbetsavtal uppmuntrar vi att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över gränser. Detta ansvar förutsätter också en kultur av öppenhet för kritik och förbättringsförslag att lösa användarens behov.

Kom och ta del av innovation och prova på att Innovationssimulera 2.0. Här får du också svar på frågan: Hur gör jag om jag vill "innovera?"

Mari Banck, utvecklingsledare, utvecklingsenheten

Tisdag 1 oktober kl. 9:0012:00  
 Innovation för offentlig sektor – hur svårt kan det va´? 

Plats: Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A, Karlstad 

En bra början är att träffa nya människor att resonera sin utmaning och idéer med. Den här förmiddagen får du möjlighet att göra detta, samtidigt som du får inspiration och verktyg för att komma vidare i din organisation för att ännu bättre kunna möta användare/brukare/kunders behov och förväntningar. 

Åsa Ranung, Projektledare, regional utveckling, Region Värmland  
Anna-Karin Frykstedt, Innovationsledare och samhällsanalytiker, Karlstad Innovation Park 

OBS! Anmälan: mejla anna-karin.frykstedt@karlstadinnovationpark.se om du vill delta. 

Tisdag 1 oktober kl. 9:0012:00  
– Upplevelseverkstad – prova att gå i "kundens skor"

Plats: Hamngatan 6 C

 På upplevelseverkstaden får du prova hur det kan kännas att vara äldre eller att ha en funktionsnedsättning. Här får du en upplevelse och erfarenhet av hur en begränsning kan påverka vardagen.

Ulrika Henrikson och Cecilia Edquist, utvecklingsledare, Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstads kommun

OBS! Anmälan! Minimiantalet för att kunna genomföra aktiviteten är 5 anmälda och max 14. Först till kvarn. Anmälan går direkt till Cecilia Edqvist, e-post: cecilia.edqvist@karlstad.se, tel: 054-540 62 76. Ange namn, arbetsplats och funktion.

Tisdag 1 oktober kl. 12:15–13:00
– Tech Talk Värmland – Gamification

Plats: CompareKarlstad Innovation Park, Sommargatan 101A, Karlstad 

TechTalk Värmland fokuserar på hur vi som människor, företag och organisationer påverkas av den pågående digitaliseringen. Syftet med träffarna är att lära från varandra, inspireras och utvecklas.

Om du vill tar du med dig din egen matlåda och värmer i Coffice eller hämtar mat från restaurangen Nova i bottenplan. Vi bjuder på kaffe på plats. Platsen är hos Compare på Karlstad Innovation Park.

Tisdag 1 oktober kl. 13:15–16:00 
– Nationellt webbsänt material från den nationella innovationsveckan 

Läs mer på innovationsveckan.nu

Onsdag 2 oktober kl. 13:00-16:00 
  Empatistation – Try and walk a mile in my shoes  

Plats: Framtidsstudion på Centralsjukhuset i Karlstad, hus 25 våning 4

Min sanning är det jag har upplevt. För att förstå någon annan behöver jag uppleva vad den upplever. Tjänstedesign handlar mycket om att förstå och byta perspektiv. Ett bra sätt är genom empati. På empatistationen får du använda hela kroppen för att prova nya upplevelser för att öka din förståelse och empati. Vågar du prova dina sanningar?  

Amanda Svensson, tjänstedesigner, utvecklingsenheten 
Kristina Grubb, utvecklingsledare, patientsäkerhetsenheten 
Mari Banckutvecklingsledareutvecklingsenheten 

Torsdag 3 oktober kl. 9:0012:00  
 Innovation för offentlig sektor – hur svårt kan det va´? 

Plats: Ritz, Hamngatan 12, Arvika 

En bra början är att träffa nya människor att resonera sin utmaning och idéer med. Den här förmiddagen får du möjlighet att göra detta, samtidigt som du får inspiration och verktyg för att komma vidare i din organisation för att ännu bättre kunna möta användare/brukare/kunders behov och förväntningar. 

Åsa Ranung, Projektledare, regional utveckling, Region Värmland  
Anna-Karin Frykstedt, Innovationsledare och samhällsanalytiker, Karlstad Innovation Park 

OBS! Anmälan: mejla asa.ranung@regionvarmland.se om du vill delta. 

Torsdag 3 oktober kl. 13:00–16:00 
– Nationellt webbsänt material från den nationella innovationsveckan

Läs mer på innovationsveckan.nu

Fredag 4 oktober 8:30-12:00 
– DigitalWell Break-In  

Plats: CompareKarlstad Innovation Park, Sommargatan 101A, Karlstad 

Välkommen till DigitalWell's öppna innovationsmiljö. I en kreativ och välkomnande miljö kittlas kreativiteten och oväntade kontakter för oss framåt. Här skapas en mötesplats för entreprenörer och företag, offentliga verksamheter, akademi och civilsamhälle. 

Finalen på Innovationsveckan startar med frukost och seminarium. Möjligheten finns samtidigt att testa innovationstunneln, en konkretisering av processen i att ta fram nya innovationer. 

Sandra DalåseneventkoordinatorCompare 
Josephine Schapiroprojektledare DigitalWellCompare  

Tillbaka till Regionens kalender