Jobb, utbildning & forskning

Jobba med oss

Vi arbetar tillsammans för att skapa livskvalitet i världsklass.

Lediga jobb

Vi kan erbjuda dig arbete där du verkligen känner att du gör nytta.

Klinisk forskning

Stödjer och utvecklar den kliniska forskningen inom såväl hälso- och sjukvård som tandvård.

Klinisk utbildning

Är du intresserad av att göra AT- eller ST-tjänstgöring hos oss? VFU eller LiA? Eller kanske PTP?

Folkhögskolor

I Värmland finns flera olika folkhögskolor med olika profiler och inriktningar.

Regional kompetensförsörjning

Behovet av kompetent arbetskraft är en av grundpelarna för Värmlands framtid.

Utbildad i annat land

Vi har flera vägar in i yrkeslivet för dig som är sjukvårdsutbildad i ett annat land.

Kliniskt träningscentrum

På vårt KTC kan vårdpersonal vidareutveckla och träna kliniska färdigheter i en verklighetstrogen miljö utan patienter.

Innovation och forskning

Strategiskt arbete för ett ännu starkare Värmland och ett resurseffektivare samhälle.

Kultur i skolan

Region Värmland stödjer, initierar och samordnar kulturprojekt i skolan.