Mats Arne

Mats Arne

Leg sjukgymnast, med dr
Region Värmland
Centrum för klinisk forskning
Hus 73
651 85 Karlstad
mats.arne@liv.se

 

Här finner du Mats Arnes doktorsavhandling om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL):
Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Patients´ Perspectives, Impact of the Disease and Utilization of Spirometry

Sammanfattning på svenska.

Här finner du länkar till publicerade artiklar i avhandlingsarbetet:
Paper 1
Arne M, Emtner M, Janson S, Wilde-Larsson B.
COPD patients perspectives at the time of diagnosis: a qualitative study.
Prim Care Respir J 2007;16(4):215-21.
 
Paper 2
Arne M, Janson C, Janson S, Boman G, Lindqvist U, Berne C, Emtner M.
Physical acitivity and quality of life in subjects with chronic disease: Chronic obstructive pulmonary disease compared with rheumatoid arthritis and diabetes mellitus.
Scand J Prim Health Care. 2009;27(3):141-7.

Paper 3
Arne, M, Lundin F, Boman G, Janson C, Janson S, Emtner M.
Factors associated with good self-rated health and quality of life in subjects with self-reported COPD.
Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2011;6:511-9
 
Paper 4
Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Boman G, Hedenström H, Janson C, Emtner M.
How often is diagnosis of COPD confirmed with spirometry?
Respir Med 2010;104(4):550-6.

Länkar via ResearchWeb:

Doktorsavhandling (1)

Artikel - Refereegranskat (10)

 1. Arne M, Emtner M, Lisspers K, Wadell K, Ställberg B.
  Eur Clin Respir J 2016:3:31601.
 2. Wadell K, Janaudis-Ferreira T, Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Emtner M, Ferreira T.
  Respir Med 2013:107(8):1195-200.
  Web of Science® citeringar 12
 3. Arne M, Lundin F, Boman G, Janson C, Janson S, Emtner M.
  Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2011:6:511-9.
  Web of Science® citeringar 19
 4. Zakrisson A, Engfeldt P, Hagglund D, Odencrants S, Hasselgren M, Arne M, Theander K, Hägglund D.
  PRIM CARE RESPIR J 2011:20(4):427-33.
  Web of Science® citeringar 24
 5. Arne M, Lisspers K, Ställberg B, Boman G, Hedenström H, Janson C, Emtner M.
  Respir Med 2010:104(4):550-6.
  Web of Science® citeringar 53
 6. Price D, Crockett A, Arne M, Garbe B, Jones RC, Kaplan A, Langhammer A, Williams S, Yawn BP.
  Prim Care Respir J 2009:18(3):216-23.

Bok, med redaktör (1)

 1. Emtner M, Arne M.
  Södertälje: AstraZeneca AB i Sverige; 2005. ISBN 91-86056-48-4.

Kapitel i bok (2)

 1. Emtner M, Arne M.
  Astma hos vuxna. AstraZeneca, Södertälje; 2006, pp 437-59.
 2. Arne M, Holmdahl C.
  In: Larsson K. (ed.) Astma - klinik och behandling. Lund: Hjärt-Lungfonden, Draco läkemedel; 1996,

Konferensbidrag - Refereegranskat (18)

 1. London: ERS; European Respiratory Society Congress 06/09/2016; 2016.
 2. Arne M, Emtner M, Lisspers K, Wadell K, Ställberg B.
  München: ERS; European Respiratory Society, 04/09/2014; 2014.
 3. Zakrisson A, Engfeldt P, Hägglund D, Odenkrants S, Hasselgren M, Arne M, Theander K.
  2010.
 4. Theander K, Zakrisson A, Engfeldt P, Hägglund D, Odencrants S, Hasselgren M, Arne M.
  2010.
 5. Stockholm: Expert-gruppen för KOL på Svenska läkaresällskapet,20 november 2007; 2007.
 6. Lisspers K, Ställberg B, Broms K, Hasselgren M, Johansson G, Odeback P, Arne M, Janson C, Svärdsudd K.
  2006.
 7. München: ERS; European Respiratory Society 05/09/2006; 2006.
 8. Malmö: Nordic meeting for respiratory physiotherapists,09/11/2006; 2006.
 9. Glasgow: ERS; European Respiratory Society 07/09/2004; 2004.
 10. Stockholm: Svenska läkaresällskapets riksstämma, 26 november 2003; 2003.
 11. Stockholm: ERS; European Respiratory Society 17/09/2002; 2002.
 12. Stockholm: ERS; European Respiratory Society, Stockholm, 10/09/1996; 1996.

Konferensbidrag - Poster (1)

 1. Lisspers K, Ställberg B, Jansson C, Arne M, Bröms K, Hasselgren M, Johansson G, Odebäck P, Svärdsudd K.
  2005.

Rapport (3)

 1. Karlstad: Primärvårdens FoU-enhet, Landstinget i Värmland; 1999.

Artikel - Övrig vetenskaplig (1)

 1. Hasselgren M, Arne M, Johansson G.
  PRIM CARE RESPIR J 2006:15(3):203.