Maria Hallerbäck

Forskar om Asperger, autism och schizofreni.

Maria HallerbäckDet har gått 14 år sedan Maria började jobba som barnpsykiater på barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland (BUP). Arbetet har lett henne till en karriär som forskare och en titel som medicine doktor.

Marias första forskningsprojekt handlade om flickor och pojkar med Asperger. 2012 disputerade hon vid Sahlgrenska akademin med en avhandling om likheter mellan autism och schizofreni och förekomsten av autistiska drag i barndomen hos unga vuxna med schizofreni.

Idag jobbar hon både som barnpsykiater och forskare på psykiatrins forskningsenhet. Maria tänker forska vidare om schizofreni och autismspektrumtillstånd samtidigt som hon handleder andra forskare och utvecklar projekt inom division psykiatri.