Kjerstin Almqvist

Kjerstin Almqvist är chef vid psykiatrins FoU-enhet och adjungerad professor vid Karlstad universitet.

Kjerstin AlmqvistSom adjungerad professor och chef vid Psykiatrins FoU-enhet är Kjerstins uppdrag är att föra den akademiska världen och vården närmre varandra samt att bidra till forskningsutvecklingen inom psykiatrin.

Parallellt driver hon ett antal forskningsprojekt. Inom rättspsykiatrin i Värmland ansvarar hon för ett treårigt forskningsprojekt som i förlängningen kan få betydelse för patienternas tillfriskande och leda till ökad kvalitet i vården. Psykisk hälsa hos barn som bevittnat våld mot mamma är ett nationellt projekt där Kjerstin utvärderar behandlingseffekter och jämför nyttan av olika insatser som riktar sig särskilt till barn som bevittnat våld mot sin mamma.