Louise Emilsson

Louise Emilsson forskar på epidemiologiska frågor. Huvudfokus var initialt celiaki, men numera är kolorektalcancer och metodologi i fokus.

Louise Emilsson

Hon har erfarenhet av cohortstudier och kvalitetsregisterforskning. Nu är hon också involverad i stora kliniska RCTs via Oslo Universitet.

Louise disputerade i oktober 2013 vid Örebro universitet med sin avhandling kallad "cardiac complications in celiac disease", det vill säga hjärtkomplikationer vid celiaki.

Hon arbetar nu som postdoc vid Oslo Universitet, som forskningsledare på FoU-enheten vid Region Värmland och som ST-läkare på vårdcentralen Värmlands Nysäter.

År 2016 spenderades som postdoc vid Harvard School of Public Health, Boston, USA.

I rollen som forskningsledare och AVC-samordnare handleder Louise ST-projekt inom både forskning och kvalitetsförbättring, hon är även lokal handledare åt färdiga specialister som genomför egna forskningsprojekt. Utöver det så ingår även klinisk handledning av läkarstudenter från Örebro, termin 11 under deras vårdcentralsplacering. Rollen som AVC-samordnare innefattar även att öka kunskap och vilja att implementera evidensbaserad medicin hos alla medarbetare.

 

Pressrelease om Louise Emilssons senaste studie, nyligen publicerad i CGH på nätet: 

Science daily 

American Gastroenterologica Association

En intervju på Medical research