Jakob Heydorn Lagerlöf

Jakob SkovJacob Heydorn Lagerlöf är legitimerad sjukhusfysiker och med. dr i medicinsk strålningsfysik. Han disputerade i Göteborg 2014 på en avhandling om modeller av kärlstruktur och syresättning i tumörer och hur det hänger ihop med strålningskänslighet. Han jobbar nu som sjukhusfysiker i Karlstad, med utbildning, säkerhet samt optimering av bildkvalitet inom MR och Radiologi.

Jakob samarbetar med forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, inom forskargruppen PhONSA (www.phonsa.se) där jag är med och utvecklar smartare metoder för att skapa bra bilder av den data som samlas in med gammakameror på nuklearmedicin. Forskargruppen utvecklar även en egen avancerad bildbehandlingsplattform där jag bidrar till att utveckla extremt snabba simuleringsmetoder för de bilder man tar när man injicerar radioaktiva spårämnen i patienter.

Jokob fungerar även som handledare i ett projekt vid Universitetssjukhuset i Örebro, där man utvecklar metoder för att använda artificiell intelligens till att effektivisera planeringen inför strålbehandling av cancerpatienter.