Ragnar Henningsson

Ragnar Henningsson.Ragnar Henningsson är docent och överläkare på Anestesikliniken. Han forskar inom farmakologi /anestesi-intensivvård.

 

 

 

 

Pågående forskningsstudier:

  • Does norepinephrine induced hypertension during carotid endarterectomy increase cardiac index and cerebral oxygenation?
  • "Preoxygenering med högflödesgrimma jämfört med standard i samband med akut intubation hos vuxna patienter -en prospektiv randomiserad, icke-blindad internationell klinisk multicenterstudie".
  • Kärlaccessundersökning vid ambulanshelikopterenheten i Värmland
  • Är hög syrgaskoncentration en riskfaktor för postoperativa komplikationer? En prospektiv, randomiserad studie hos äldre patienter som genomgår kärlkirurgi
  • Smärtlindring vid bröstkirurgi- paravertebralblockad eller PECS.